Stipend til kurs og tilleggsutdanning

Norsk Sjøoffisersforbund gir hvert år stipender for kurs og tilleggsutdanning. Stipendene er på maks 5 000 kroner og gis som hovedregel til medlemmer som er arbeidsledige, eller står i fare for å bli det uten mer utdanning eller faglig oppdatering.

Norsk Sjøoffisersforbund gir hvert år stipender for kurs og tilleggsutdanning. Stipendene er på maks 5 000 kroner og gis som hovedregel til medlemmer som er arbeidsledige, eller står i fare for å bli det uten mer utdanning eller faglig oppdatering.

For å søke, må du ha vært fullt betalende medlem i minst tre år. Du kan søke når som helst gjennom året, og mottatte søknader behandles to ganger i året, på våren og på høsten.

Kurs som omfattes av stipendordningen skal være kompetansehevende og bidra til at du kan få eller beholde en jobb til sjøs. Det gis bare stipend til utdanning/kurs som avsluttes med en eksamen.

Søknaden sender du på e-post. Beskriv kort din arbeidssituasjon og de kurs/den utdanning du søker støtte til, så gir vi beskjed dersom vi trenger mer informasjon og dokumentasjon.

Last ned fullstendige retningslinjer for søknad og tildeling her. 

Andre stipender

Stiftelsen Sjømannshjelpen og "Kølafondet" yter økonomisk støtte til sjøfolk.

Mer om medlemsfordelene

Sett deg godt inn i hva som er inkludert i medlemskapet og hvilke fordeler du kan velge å bruke. Da har du mye mer igjen for å være medlem.

Kontaktperson

Solfrid

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi

Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Tlf: 22005500

E-post: medlem@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt