Pensjonskurs

Norsk Sjøoffisersforbund arrangerer distriktsvise pensjonskurs for yrkesaktive medlemmer født 1969 eller tidligere.

Pensjonskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del. Deltakerne lærer å manøvrere i jungelen av kilder om egne spesifikke pensjonsordninger. Det vil også bli tid til noe individuell veiledning underveis. Forbundets pensjonsekspert vil være tilstede hele dagen.

Kurset er et tilbud medlemmer i respektive distrikt for yrkesaktive medlemmer født før 1.1.1970.  

Første kurs i 2024 blir arrangert i Trondheim torsdag 7. mars for medlemmer bosatt i distrikt 2, Møre og Romsdal og Trøndelag.
Du som er i målgruppen har fått invitasjon i e-post. 

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon

Greit å vite om kurs og konferanser

Vanlige spørsmål fra medlemmer som vurderer å delta eller er påmeldt kurs og konferanse. 

Kontaktpersoner - kurs og konferanse

Se informasjon under hvert enkelt kurs om hvem som er kursleder og NSOFs kontaktperson. 

Å Sa

Åsa Strid

Sekretær

Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Tlf: 22005500

E-post: medlem@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt