Jobber med arbeidstid, nattarbeid og internett

Et utvalg bestående av tillitsvalgte fra NSOF offshore er i gang med å se på hva som bør gjøres med mer fleksible arbeidstidsordninger, tillegg for nattarbeid og bedre internettilgang. Arbeidsutvalget skal blant annet se på rammene for å innføre nattillegg, innretningen av alternative seilingsordninger og bedre tilgang på internett om bord.

Publisert 03.04.2023
Utvalg nettilgang

OFFSHORE-UTVALG: På skjermen sees HTV Vidar André Paulsen i Møkster Shipping AS, deretter med klokken rundt bordet: HTV Mats Mork i Havila Shipping AS, HTV Børre Lindanger i Eidesvik Maritime AS, HTV Bjørn Atle Kristiansen i DOF Sjø AS, HTV Remi Svensen i Tidewater Marine AS og Hans Sande og Trond Løfgren fra NSOF. HTV Gyrid Margrete Angelsen fra Island Offshore Management og HTV Gunnar Paulsen fra Solstad Offshore ASA er også oppnevnt til utvalget.

Alternative rotasjonsordninger

Landsmøtet 2022 bestemte at dette er saker forbundet skal jobbe med og for. Krav om at dette må utredes og avklares ble tatt med i hovedtariffoppgjøret i fjor høst. Her fikk sjømannsorganisasjonene en avtale om at partene skal se på hvordan vi kan bedre internettilgangen om bord for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet og mulighet for tettere kontakt med hjemmet. NSOF fikk også et eget protokollpunkt om at rammevilkårene må tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordninger.

Sjøfolk prioriterer forskjellig avhengig av hvilken livsfase de er i. Mange medlemmer ønsker seilingsordninger som gir mindre tid om bord og mer hjemme. Dette utvalget skal blant annet se på hvordan man kan utforme ordninger som gir fleksibilitet for både grupper og for hver enkelt samtidig som arbeidstidsordningene gjør det attraktivt å jobbe i næringen og rekrutteringen styrkes, sier administrerende direktør Hans Sande.

Kartlegging

Mer fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for tettere kontakt med hjemmet er viktig for mange sjøfolk. NSOFs arbeidsutvalg av tillitsvalgte offshore ser på muligheter for ordninger og endringer som kan gjøre livet ombord mer normalisert i forhold til arbeid på land og bedre tilpasset ulike livsfaser. Arbeidsutvalget består av hovedtillitsvalgte i de største offshore-rederiene. De hovedtillitsvalgte har gjennomført kartlegginger blant medlemmene lokalt for å få bedre oversikt over blant annet omfanget av nattarbeid og hva som er dagens flaskehalser om bord når det gjelder tilgang til nett. I tillegg er det nå rullet ut en åpen spørreundersøkelse om disse temaene.

Oppdateringer

Aktuelt