Skipsbesøk

NSOFs rådgivere har i alle år besøkt havner i inn- og utland og uannonsert gått om bord på skip som ligger inne for å slå av en prat medlemmer og andre.

Vi kommer også gjerne om bord etter avtale. Ofte reiser vi også sammen med de andre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund. Da arrangerer vi felles medlemsmøter om bord om mulig og får mange spreke diskusjoner.

Marius kommer om bord

Marius Mandal Bårdsgjerde er seniorrådgiver i NSOF og hans hovedoppgave er å møte medlemmer, være på skipsbesøk og følge opp innspill og spørsmål han får fra alle han treffer. Marius besøker hundrevis av skip hvert år. Ta kontakt hvis du vil ha besøk! 

Mariusmb

Marius Mandal Bårdsgjerde

Seniorrådgiver markeds- og medlemskontakt

Oppsøkende virksomhet, tillitsvalgte, SKU-oppfølging, NSOF Ung.

Dette snakker vi om

Vil vi gjerne høre hvordan dere har det om bord og hva som er aktuelle saker i rederiet. Dere spør, og vil svarer på det dere vil vite om blant annet
  • Lønnsoppgjør og forhandlinger – hva kan vi forvente og hvordan er utsiktene?
  • Tariffavtalen – hva har du krav på?
  • Sikkerhet, beredskap og bemanning
  • Arbeids- og hviletid, permisjoner, pensjon og rettigheter
  • Arbeidsmiljøet om bord og i rederiet. HMS og velferd. 
  • Medlemskap og medlemsfordeler – hvorfor NSOF er det beste alternativet
  • Hvem er din tillitsvalgt og gjør han/hun for deg? 
  • Rammevilkår og politikk – hva NSOF gjør for å sikre norske sjøfolks arbeidsplasser og arbeidsmiljø

Oppdateringer

Aktuelt