IR streik 2023

Resultatet av mellomoppgjøret LO NHO

Avtalen som er forhandlet fram er generell og felles for alle LO-forbund som har tariffavtaler med NHO. Det vil derfor være ulikt hvordan tilleggene tas inn i de ulike tariffavtalene.

Publisert 20.04.2023

For NSOFs del blir det avtalte kronetillegget på 7,50 per time lagt til på de sentrale minstelønnssatsene i overenskomstene. Dette vil utgjøre at satsene økes med kr 1 219 kr per måned. Den samme kronesatsen legge på de lokale grunnhyresatsene.

Her kan du lese mer om resultatet LO har forhandlet fram. Resultatet har en lavtlønnsprofil, noe som betyr at det er avtalt ekstra tillegg til lavtlønte, og også ekstra til grupper som ikke har lokal forhandlingsrett.

For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfattert oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipene.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger var et hett tema under oppgjøret. Dette oppgjøret betyr at det er en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig, men det skal likevel føres lokale forhandlinger med rederiene innen september. Her gir det sentrale lønnsoppgjøret føringer, men det er også et viktig prinsipp for NSOF at de lokale forhandlingene føres med utgangspunkt i de fire kriterier; rederiets økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Det er de tillitsvalgte i rederiene som forhandler lokalt og disse er kurset i forhandlinger og regnskapsforståelse før forhandlingene.

Rammen for oppgjøret er 5.2 %. Rammen beskriver samlet lønnsvekst, som er summen av lønnsglidning, overheng og lønnstillegg. 

Oppdateringer om oppgjøret

25. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

For NSOFs del blir det avtalte kronetillegget på 7,50 per time lagt til på de sentrale minstelønnssatsene i overenskomstene. Dette vil utgjøre at satsene økes med kr 1 219 kr per måned. Den samme kronesatsen legge på de lokale grunnhyresatsene. Les mer her

20. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

I fire dager i april 2023 streiket 60 medlemmer av NSOF sammen med 23 000 andre medlemmer i LO-forbund. Dette er første gang NSOF har deltatt i en storstreik i LOs regi, og første gang på veldig lenge det har vært streik i forbindelse med et mellomoppgjør.

18. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund på 34 fergesamband organiserer nå streikevakt sammen med medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Vi står sammen for en rettferdig lønn. Les mer her.

17. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Ca. 23 000 LO-medlemmer er i streik fra mandag kl. 06.00, herunder Norsk Sjøoffisersforbunds og Norsk Sjømannsforbund medlemmer på ca. 30 fergesamband. De berørte er informert direkte og NSOF holder tett kontakt med tillitsvalgte. 

13. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Meklingen i mellomoppgjøret LO-NHO starter fredag 14. april. Det er varslet streik for 23 000 medlemmer i ulike LO-forbund, inkludert medlemmer av NSOF på om lag 30 fergesamband. 

31. mar. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

LO og NHO klarte ikke å bli enige i forhandlingene i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går derfor til mekling etter påske.  

Oppdateringer

Aktuelt