Anslag for lønns- og prisvekst for 2024

Før lønnsoppgjøret hvert år legger Teknisk beregningsutvalg (TBU) frem en rapport. Der er det nøkkeltall og analysemateriale om norsk økonomi som skal gi partene i arbeidslivet et felles grunnlag å forholde seg til i det kommende lønnsoppgjøret.

Publisert 16.02.2024

TBU kom 16. februar 2024 med sin foreløpige rapport om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024. Uken etter legger LO sin strategi for lønnsoppgjøret 2024.

Teknisk beregningsutvalg anslår en prisvekst på 4,1 prosent i år. Anslaget for prisveksten er noe av det viktigste TBU kommer med, fordi det brukes til å beregne hva slags reallønnsvekst det kommende tariffoppgjøret gir. 

Årslønnsveksten fra 2022 til 2023 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 4,8 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023.

Mer om TBUs foreløpige rapport for lønnsoppgjørene 2024

Oppdateringer

Aktuelt