Tillitsvalgte2023

Både unge og veteraner samlet til kurs

NSOF arrangerer vanligvis to tillitsvalgtkurs i året. Kursene bygger på forbundets tillitsvalgtapp «Sjøklar». Høsten kurs ble holdt 14.1-16. november samtidig som samling for skole- og ungdomskontaktene.

Publisert 04.12.2023
Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

Mariusmb

Marius Mandal Bårdsgjerde

Seniorrådgiver markeds- og medlemskontakt

- Det var mye vi gikk gjennom på disse to dagene, men tilbakemeldingen fra deltakerne tyder på at de var fornøyde, sier kursleder Trond Løfgren. Med seg hadde han også advokat Martha Nordal og seniorrådgiver Jon Martin Flatås.

- Spesielt verdifullt er også erfaringsutvekslingen tillitsvalgte mellom og vi fikk også mange nyttige innspill og refleksjoner om hvordan vi i NSOF sentralt kan følge opp de tillitsvalgte på en enda bedre måte, sier Løfgren.

NSOF arrangerer to slike tillitsvalgtkurs i året, og kursene bygger på forbundets tillitsvalgtapp «Sjøklar». Denne appen ble lansert for noen år siden som et skreddersydd digitalt verktøy for de tillitsvalgte. «Sjøklar» består av et sekstrinns grunnopplæringsprogram og en verktøykasse med informasjon, tips, triks og maler de kan bruke i sin hverdag som tillitsvalgt. «Sjøklar» er altså både et opplæringsverktøy for nye tillitsvalgte, og en verktøykasse og oppslagsverk som skal hjelpe alle tillitsvalgte med både de små dagligdagse oppgavene og de mer vidtrekkende og dyptgående utfordringene de står overfor.

SKU november 2023

NSOFs tillitsvalgte på de maritime skolene (SKU) på brobesøk på Color Magic november 2023.

Sku presidenter 2023

NYE LEDERE: F.v. avtroppende SKU-leder Jonas Våge Overå, påtroppende SKU-nestleder Nadia Papoutsis-Foss, styreleder Marius Strømmen i NSOF og påtroppende SKU-leder Martin Borgen november 2023.

SKU-samling 

NSOFs Studentkontaktutvalg (SKU) hadde sin årlige samling samtidig med tillitsvalgtkurset, med både felles og separat faglig program.

For studenter, tillitsvalgte og også ansatte gir dette et godt utgangspunkt for størst mulig utbytte faglig og sosialt, og gode muligheter for alle å utvide sine nettverk i det maritime miljøet.

- NSOF takker for engasjementet, og for inspirerende og motiverende dager sammen med dyktige og gode representanter for dagens studenter og fremtidens maritime ledere, oppsummerer seniorrådgiver Marius Mandal Bårdsgjerde.

SKU ønsker med sin innsats å gjøre en forskjell for kommende maritime studenter, og sette standarden for fremtiden i maritime studier og den maritime næringen.

Martin Borgen fra Fagskolen Nord, Tromsø ble valgt til ny SKU-leder. Nadia Papoutsis-Foss fra Fagskolen i Agder, Grimstad, ble valgt til ny nestleder av Norsk Sjøoffisersforbund skolekontaktutvalg (SKU)

Oppdateringer

Aktuelt