Skuffende prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett

Til tross for gjentatte løfte i Hurdalsplattformen leverer regjeringen nok en gang ikke på å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Publisert 15.05.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

I en tid med høy inflasjon ignorerer regjeringen konsekvensene dette har for konkurransekraften til norske rederier med norsk besetning. Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal bidra til å opprettholde norsk maritim kompetanse og sørge for rekruttering av norske sjøfolk på skip under norsk flagg. Tilskuddsordningen kompenserer delvis for kostnadsulempen ved å sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene. Manglende oppfølging av denne ordningen setter hele den norske maritime næringen i fare. Regjeringen har imidlertid lyttet til innspill fra et bredt næringsliv da de signaliserer at de vil fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 850 000 kroner fra 1. januar 2025. Det er en klok prioritering og vil bidra til å styrke maritime kompetansearbeidsplasser.

Oppdateringer

Aktuelt