L Os beredskapsutvalg 2024

LOs beredskapsutvalg

LOs justis- og beredskapsutvalg møtte denne uken Norges delegasjon til NATO, Norges delegasjon til EU, LOs hovedkontor i Brüssel og ESA.

Publisert 21.02.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

- Norske sjøfolk er en essensiell del av totalberedskapen. Vi står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa der vi er avhengig av en økt samhandling og koordinering mellom sivile og militære aktører i Norge, samt mellom Norge og våre allierte, sier samfunnskontakt i NSOF,  Endre Mæland. Han deltok i delegasjonen. 

Han mener Norge er avhengig av å ha klare beredskapsplaner for samtlige segment innen den maritime næringen.

- Derfor er det avgjørende å bevare og styrke et reelt norsk eierskap med norsk flagg og besetning som kjenner variasjonen og kompleksiteten i våre farvann, understreker Mæland.

Oppdateringer

Aktuelt