Skuffende fra Regjeringen

Nor har signert en ny avtale med Storbritannia, Belgia, Danmark og Nederland for å legge til rette for bedre samarbeid om internasjonal drift av autonome skip.

Publisert 10.05.2024

- Det er uhørt at regjeringen inngår slike avtaler uten at arbeidslivets parter har vært bredt involvert. Før avtaler inngås og planer utformes må myndighetene sørge for å vurdere og avklare hvilke konsekvenser internasjonal drift av autonome skip vil ha for eksisterende arbeidsplasser innen maritim sektor. Jeg har derfor bedt om et hastemøte med ministeren for å diskutere hvordan vi kan sikre en balansert tilnærming til autonomi som tar hensyn til både teknologisk innovasjon og jobbsikkerhet, uttaler administrerende direktør Hans Sande.

Oppdateringer

Aktuelt