Px norgeflagg

Lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår ut på høring

1. mai lanserte regjeringen endelig lovforslaget som sikter mot å garantere norske lønns- og arbeidsvilkår i våre farvann.

Publisert 03.05.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart. Det foreslås også endringer i sektorlovene, som vil gjøre det mulig å stille krav til rettighetshavere om at de må sørge for at arbeidstakere om bord på skipene får norsk lønn. Forslaget sendes på seks ukers høring.

- At loven sendes på høring 1. mai tolker jeg som en anerkjennelse av det kontinuerlige og essensielle arbeidet som sjømannsorganisasjonene og LO har drevet gjennom årene. Dette initiativet er og forblir kritisk for å sikre at våre sjøfolk i dag og i fremtiden kan ha en trygg hverdag, skjermet fra urettferdig konkurranse fra internasjonale aktører, og at de kan være en del av en fremtidsrettet maritim næring, kommenterer administrerende direktør Hans Sande.

Les mer om lovforslaget om norske lønnsvilkår på skip - regjeringen.no

Oppdateringer

Aktuelt