Storting

Frp-forslag om nettolønn fikk støtte av SV og Rødt

Stortinget behandlet 28. mai 2024 et forslag om å øke rammen for nettolønnsordningen samt å etablere en velfungerende nettolønnsordning for NIS-skip innen havvind.

Publisert 28.05.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Forslaget var fremmet av Frp og handlet om å øke rammen for nettolønnsordningen samt å etablere en velfungerende nettolønnsordning for NIS-skip innen havvind. Forslaget ble ikke vedtatt, men fikk støtte i debatten av representanter fra SV og Rødt.

- Den tverrpolitiske enigheten mellom Frp, SV og Rødt er en svært god start som viser forståelse og vilje til å utvikle maritim næring på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer.

Vi håper dagens debatt i Stortinget bidrar til at også resten av partiene forstår at det haster å få på plass riktige rammevilkår for havnæringene uttalte NSOF etter debatten.

Oppdateringer

Aktuelt