Skip to the content

Kontakt oss!

Vårt hovednummer 22 00 55 00 er betjent mellom 10 og 15 på hverdager.

Er du medlem og vet du hvem av oss du vil snakke med, må du gjerne ringe oss direkte mellom 8 og 16.

Eller send en epost: 

Send e-post om medlemskap, fordeler og betaling

Send e-post om lønn, rettigheter og arbeidsforhold 

Andre spørsmål og firmahenvendelser 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Assisterende direktør, Advokat 

Advokatarbeid, ledelse, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder marked og medlemskap
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Seniorrådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Martha Nordal 

Advokatfullmektig 

Advokat-/advokatfullmektigarbeid, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Trond A. Dyb

Seniorrådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri

Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Seniorrådgiver, Bergen
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Marie Aanjesen Eide

Medlemsservice
Medlemskap, kontingent, forsikringer, fordeler, førstelinjeservice.

Telefon 22 00 55 16

Isabel Fjeldstad

Førstekonsulent

Prosjektmedarbeider

Van Klethagen

Vikar
Medlemskontingent, innkreving, avgifter internasjonale avtaler etc.

Telefon: 22 00 55 24

Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Simen Magnussen 

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 93 63 19 27

Bendik Elvanes

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 91 19 35 91