Skip to the content

Kontakt oss!

Vårt hovednummer 22 00 55 00 er betjent 0830-1530 på hverdager.

Er du medlem og vet du hvem av oss du vil snakke med, må du gjerne ringe oss direkte mellom 8 og 16.

Eller send en epost: 

Send e-post om medlemskap, fordeler og betaling

Send e-post om lønn, rettigheter og arbeidsforhold 

Andre spørsmål og firmahenvendelser 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Viseadministrerende direktør, Advokat 

Advokatarbeid, ledelse, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Sigbjørn Larsen

Leder for kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt

Telefon: 22 00 55 17 | Mobil: 916 03 806

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder marked og medlemskap
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Seniorrådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Martha Nordal 

Advokatfullmektig 

Advokat-/advokatfullmektigarbeid, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Jurist, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 21 | Mobil: 936 01 930

Trond A. Dyb

Seniorrådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri

Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Seniorrådgiver, Bergen
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Marie Aanjesen Eide

Konsulent
Kontingent og medlemskap

Telefon 22 00 55 16

Isabel Fjeldstad

Internasjonale avtaler, kontingent og innkreving. 

Konsulent

Telefon: 22 00 55 24Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Marius Solstad Aarvik

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 90 02 66 79

Mathias Meltzer Bonnier

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 47 90 97 30