Skip to the content
Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Martha Nordal 

Advokat

Advokatsaker, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Endre Borgen Mæland

Leder, politikk og samfunnskontakt 
Maritim politikk og kommunikasjon 

Mobil: 93286411

Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Marius Mandal Bårdsgjerde

Seniorrådgiver markeds- og medlemskontakt
Oppsøkende virksomhet, tillitsvalgte, SKU-oppfølging, NSOF Ung.

Mobil: 90 66 72 71

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder medlemskap og medlemskommuniksajon
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Avdelingsleder
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Jurist, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 21 | Mobil: 936 01 930

Trond A. Dyb

Seniorrådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri

Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Seniorrådgiver, Bergen
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Jon Martin Flatås

Seniorrådgiver
Saksbehandling/tariff (innenriks)

Telefon mobil: 917 88 554

 

Marie Aanjesen Eide

Konsulent
Kontingent og medlemskap

Telefon 22 00 55 16

Isabel Fjeldstad

Konsulent
Internasjonale avtaler, kontingent og innkreving. 

Telefon: 22 00 55 24Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Medlemsservice, tillitsvalgte, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Marius Solstad Aarvik

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 90 02 66 79

Mathias Meltzer Bonnier

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

Mobil: 47 90 97 30