Skip to the content

På jobb for deg

Norsk Sjøoffisersforbunds ansatte

Norsk Sjøoffisersforbund har 20 ansatte fordelt på Oslo, Ålesund og Bergen. Vi hjelper deg med små og store spørsmål knyttet til ditt jobb, vilkår, rettigheter, medlemskap og medlemsfordeler og -tilbud. I tillegg jobber vi politisk og internasjonalt for å sikre gode vilkår og en trygg fremtid for alle sjøfolk. 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media. 
Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Assisterende direktør, Advokat 
Ledelse, juridisk, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.
Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Jens Folland

Seniorrådgiver
Politikk, samfunnskontakt
og kommunikasjon

Mobil: 958 12 369 

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

 

Telefon: 22 00 55 16 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder medlemsservice
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Rådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Trond A. Dyb

Rådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri


Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Rådgiver, Bergen
Saksbehnalding/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

 

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon

Telefon: 22 00 55 12

Marie Aanjensen Eide

Sekretær/resepsjonist
Resepsjon, sentralbord, førstelinjeservice, medlemskap, fordeler og møteservice

Telefon 22 00 55 00

Isabel Sanchez

Førstefullmektig
Medlemskontingent, medlemsservice- og administrasjon

Telefon: 22 00 55 24 

Anita Elseberg

Sekretær
Joint Administration, innbetaling NIS-skip, innkreving avgifter internasjonale avtaler etc.

Telefon: 22 00 55 14 | 

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Bendik Elvanes

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 91 19 35 91 

Hans Magnus Berg Hansen

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 938 75 464

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger