Skip to the content

Spør våre ansatte direkte

Sommerbemanning

Nederst ser du presentasjon av alle ansatte. Fra juni til august har vi færre folk på jobb på grunn av ferie. Vårt sentralbord er fortsatt stengt av smittervernhensyn. 

Send oss en e-post, så hører du fra rette vedkommende! Du kan også spørre oss på messenger.  Hvis det haster eller du gjerne vil snakke med noen på telefon, kan du kontakte en av oss mellom 0830 og 1500 på hverdager. 

Spørsmål om lønn, tariff, saksbehandling, pensjon, trygd, sykdom etc: Send e-post til oslo@sjooff.no eller kontakt en av disse medarbeiderne i sommer: 

UKE

Datoer

Medarbeidere 

29

13.-17. juli

Leif Ivar tlf.  41 47 65 99 - Martha tlf. 481 98 602 - Trond D tlf. 91 75 21 42

30

20.-24. juli

Martha tlf. 481 98 602 -  Trond D tlf. 91 75 21 42

31

27.-31. juli

Martha tlf. 481 98 602 - Bernhard tlf. 95 92 37 57 - Leif Ivar tlf.  41 47 65 99

32

3.-7. august

Bernhard tlf. 95 92 37 57 - Leif Ivar tlf.  41 47 65 99

Spørsmål om forsikring: 

Sjekk om det er LOfavør, Tryg eller Sjøoffiserenes forsikringskontor som leverer den aktuelle medlemsforsikringen, og kontakt dem direkte.

Spørsmål om medlemskap og kontingent:
Send e-post til medlemsservice@sjooff.no eller keller kontakt en av disse medarbeiderne i sommer: 

UKE

Datoer

Medarbeidere 

29

13.-17. juli

Hilde B tlf.  97 14 93 09 - Ann-Christin tlf. 22 00 55 28 - Daniella tlf. 22 00 55 60

30

20.-24. juli

Marie tlf. 22 00 55 16 - Daniella tlf. 22 00 55 60

31-32

27. juli - 7. august

Marie tlf. 22 00 55 16 - Åsa tlf. 22 00 55 12

 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media. 
Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Assisterende direktør, Advokat 

Advokatarbeid, ledelse, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Jens Folland

Seniorrådgiver
Politikk, samfunnskontakt
og kommunikasjon

Mobil: 958 12 369 

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder marked og medlemskap
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Rådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Martha Nordal 

Advokatfullmektig 

Advokat-/advokatfullmektigarbeid, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Trond A. Dyb

Rådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri


Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Rådgiver, Bergen
Saksbehnalding/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Marie Aanjensen Eide

Medlemsservice
Medlemskap, kontingent, forsikringer, fordeler, førstelinjeservice.

Telefon 22 00 55 16

Van Klethagen

Vikar
Medlemskontingent, innkreving, avgifter internasjonale avtaler etc.

Telefon: 22 00 55 24

Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

 

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Bendik Elvanes

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 91 19 35 91 

Hans Magnus Berg Hansen

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 938 75 464

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger