Tariffkonferanse NOR NIS 2024

Tariffkonferansen for "utenriksen" samler tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer fra offshore, deepsea og utenriksfergene. Er jobben din omfattet av tariffavtaler mellom NSOF og Norges Rederiforbund for disse segmentene, er du invitert til å delta på tariffkonferansen.

Kursdato 2024: 12. juni kl. 1200 til 3. juni 1300. 

Sted: Thon Conference Universitetsgaten. 

Varighet: 2 dager (lunsj til lunsj) 

Kostnad: Gratis. Kurs, reise i Norge og en overnatting dekkes av NSOF.

Deltakelse: Tillitsvalgte i rederier som bruker NOR- og NIS-avtaler med Norges Rederiforbund har prioritert. Du kan også melde deg på om du ikke har et verv - vi har et begrenset antall plasser for medlemmer i området er som er interessert i tariffarbeid

Påmelding: Tariffkonferanse NR - NOR/NIS (nsof.no)

Spørsmål: Vil du vite mer før du melder deg på? Kontakt Åsa på 22 00 55 00. 

Tariffbord

Dette er tariffkonferansen

Tariffkonferansen gjennomgår og prioriterer alle innspill, krav og forslag til forbedringer av overenskomstene som har kommet inn siden forrige oppgjør. Er du interessert i å være med? Tillitsvalgte har prioritert plass, men det er også et begrenset antall plasser for andre som er interessert å bidra i aktivt i forberedelsene til tariffoppgjøret.

Konferansen er felles med Det norske maskinistforbund.

Asset 3

Ta tariffdebatten om bord

Hva mener du skal prioriteres i høstens tariffoppgjør? Hva er viktigst av penger og fritid? Skal alle ha det samme, eller må noen grupper få et ekstra løft i år? Hva er vi villige til å streike for?

Greit å vite om kurs og konferanser

Vanlige spørsmål fra medlemmer som vurderer å delta eller er påmeldt kurs og konferanse. 

Kontaktpersoner - kurs og konferanse

Se informasjon under hvert enkelt kurs om hvem som er kursleder og NSOFs kontaktperson. 

Å Sa

Åsa Strid

Sekretær

Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Tlf: 22005500

E-post: medlem@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt