Skip to the content

Purring på manglende trekk

Nyttig informasjon for deg som har fått purring på manglende kontingenttrekk

Norsk Sjøoffisersforbund sender purring på manglende innbetaling av kontingent ca tre ganger i året. Medlemskap er personlig og ikke knyttet til hvor man jobber. Derfor går purringen til deg, og ikke arbeidsgiver.

Hvorfor har jeg fått purring?
Forsinket innbetaling

Kontingenten arbeidsgiver har trukket deg, kan ha blitt forsinket til NSOF. De fleste arbeidsgivere sender inn trukket kontingent hver måned, men i enkelte tilfeller kan det ta flere måneder før pengene blir registrert inn hos NSOF.

Du ser av purringen hvilke perioder/måneder purringen gjelder. Sjekk lønnslippen din; hvis du ser at du er trukket kontingent for disse månedene, skyldes purringen antakelig at pengene er forsinket til oss. Kontakt oss eller arbeidsgiver hvis du har spørsmål.

Pause i trekk

Er det en eller to måneder du ikke trekkes kontingent over lønn fordi du bytter jobb eller er mellom arbeidsgivere, må du betale kontingent for disse månedene etterskuddsvis. Purringen er din faktura for dette.

Stopp av trekk

Stopp av trekk er ikke det samme som en utmelding. Med medlemskapet følger rettigheter og forsikringer, og disse  kan vi ikke avsluttes uten at vi får direkte beskjed fra deg.

Arbeidsgiver gir ikke beskjed til oss i NSOF om at de stopper trekk av kontingent. Hvis du ikke gir beskjed om dette direkte til oss selv, får du en purring når vi oppdager at kontingenten din ikke lenger betales. Dessverre  kan det i noen tilfeller ta flere måneder før vi kan se dette.

Mer om kontingenttrekk

Medlemskap er en avtale mellom deg og Norsk Sjøoffisersforbund. Når du har valgt personlig, forsikret medlemskap i NSOF, gjelder det uansett hvor du jobber og uavhengig av om du trekkes eller ei.

De fleste rederier tilbyr trekk av kontingent over lønn. Dette er en avtale mellom deg og arbeidsgiver. Er du medlem og trekkes kontingent over lønn, er det svært viktig å påse at kontingenten trekkes hver eneste måned, særlig i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Kontingent som ikke blir trukket, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Viktig å vite om kontingenten

  • Ditt medlemskap – og medlemskontingent - løper fra du melder deg inn og til du skriftlig sier opp medlemskapet.
  • Kontingenten følger deg som person, ikke din ansettelse i et bestemt rederi. Du meldes ikke automatisk ut av NSOF når du slutter i jobben og trekket stopper.
  • Kontingenten påløper uavbrutt selv om du bytter rederi, går i land, blir sykmeldt eller pensjonist. Du må betale kontingent for hver eneste måned du er medlem, uansett om du er i jobb eller ei.
  • Du kan ikke si opp medlemskapet med tilbakevirkende kraft – for hver måned du har vært medlem, har NSOF blant annet betalt forsikringspremie for deg.

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk til Norsk Sjøoffisersforbund kan kontakte NSOF på oslo@sjooff.no, 22 00 55 00 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00

Du får kontingent igjen på skatten: Du kan trekke fra 5 800 kroner av kontingenten på skatten. Fra 2023 øker satsen til 7 700. 

Mer om kontingent:

Kontingent og betaling
Yrkesaktive betaler 555,- per måned, studenter 252 per halvår. 

Endre medlemskap eller betalingsmåte
Husk at din kontingent som yrkesaktiv løper helt til du selv melder fra! Gi straks beskjed hvis trekket ditt gjennom arbeidsgiver stopper eller du ønsker å gjøre andre endringer i medlemskap. 

Kontingentregnestykke
Hvordan ser DITT kontingentregnestykke ut? Når du trekker fra verdien av inkluderte forsikringer og skattefradrag, kan det koste så lite som 90 kroner i måneden å være medlem, før du teller verdien av dine rettigheter og valgfrie fordeler.

Redusert kontingent
Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige av andre årsaker, eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingent. 

Kontingent og betaling - vanlige spørsmål
Hvordan fungerer lønnstrekk, og hvordan kan du betale din kontingent? Her finner du de viktigste svarene.