Skip to the content

Vårt politiske arbeid – Sjøfolk først

Vi skal vise norske sjøfolks betydning for det norske samfunn, og jobbe for politiske beslutninger som trygger jobbene til sjøs i fremtiden.
Havet har alltid vært der. Stort, blått og en viktig kilde til rikdom. Uten havet hadde ikke Norge hatt den rikdommen vi har i dag. Det er havet som har lagt grunnlaget for fiskeri, petroleumsvirksomhet og den store verdiskapningen vi har sett de siste femti årene, og det kommer til å legge grunnlaget for den gode fremtiden vi ønsker i Norge.

Norsk Sjøoffisersforbund jobber politisk med en rekke saker for å sørge for at våre medlemmer skal ha en trygg og god hverdag på sjøen. For forbundet er det viktig å synliggjøre viktigheten av sjøfolka, både for verdiskapning, maritim utvikling og som navet i en av Norges viktigste næringer. Enten det er gode lønns- og arbeidsvilkår, maritim kompetanse eller en sikker hverdag for sjøfolk og passasjerer jobber vi for, og er der for deg.

I Norsk Sjøoffisersforbunds visjon heter det seg at vi skal sørge for en lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav. For at vi skal få til dette må vi hele tiden sørge for å være et viktig kontaktpunkt for alle som arbeider med skipsfarten og sjøoffiserers vilkår. Vi tar derfor mål av oss om å være konstruktive, seriøse, troverdige, og besitte den beste og mest relevante kunnskapen om norske sjøfolk og deres hverdag.

Bare slik kan vi oppnå vår visjon gjennom å sørge for at politikere, beslutningstagere og folk flest forstår og verdsetter sjøfolks bidrag til samfunnet.