Skip to the content

Kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår fortsetter

Utvalgsleder Liv Holmefjord sammen med sjømannsorganisasjonenes representanter i utvalget; Terje Hernes Pettersen (advokat i NSF), Peggy Hessen Følsvik (første nestleder i LO), Odd Rune Malterud (fagsjef i Dnmf), Hege Merethe Bengtsson (adm. dir. i Dnmf og styremdelem i Unio) og Hilde Flåten (viseadministrerende direktør i NSOF). Foto Tri Nguyen Dinh.

Det partssammensatte maritime utvalget, som bl.a. skal utrede om det bør innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel, hadde sitt første møte i begynnelsen av september. Innen årsskiftet skal de levere sin anbefaling til myndighetene. Den skal beskrive om, og eventuelt hvordan et krav til norske vilkår kan innføres. 

11.09.20

- Målet med oppstartsmøtet var å bli enige om rammen for utvalgsarbeidet, og å kartlegge i hvilken grad skip i norsk farvann og på norsk sokkel i dag ikke har norske lønns- og arbeidsvilkår, sier viseadministrerende direktør Hilde Flåten, som deltok fra NSOF i møtet.

- Hovedtrekket for kystfarten er at både fraktefart, stykkgods og bulk, og tankfart, har hatt en nedgang i godsmengden transportert av skip under norsk flagg, mens havbruk hovedsakelig har NOR-skip og norske lønns- og arbeidsvilkår. Også på norsk sokkel ser man en negativ utvikling, med reduksjon i bruk av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det neste møtet i slutten av september har som mål å avklare hvorvidt det er enighet i utvalget om at det er juridisk handlingsrom for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår. Her mener vi de to grundige utredningene som allerede foreligger gir et godt utgangspunkt for vårt syn om at handlingsrommet er der. Alt i alt var det et godt møte, sier Flåten.

Utvalget skal levere sin rapport innen 31. desember 2020.

Les også:

Mer om utvalget

Om kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår