Skip to the content

Norske lønns- og arbeidsvilkår – En forutsetning for fremtidig vekst

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse. Maritim næring sysselsetter titusenvis av nordmenn, og bidrar med en verdiskapning som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en stor andel av verdiskapning og sysselsetting i havrelatert næringsliv.

For at maritim næring skal kunne møte fremtiden er det en forutsetning at den har tilgang på norsk maritim kompetanse. Norsk Sjøoffisersforbund jobber derfor kontinuerlig for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

På land er det gjennomført tiltak for å sikre en lønn som gjør det mulig å leve i Norge. På havet har det i stor grad fritt frem for norske og utenlandske rederier å operere med lønnsnivå som er tilpasset levestandarden i helt andre verdensdeler. Dette kan ikke et land som Norge være bekjent med.