Skip to the content

Studie viser en lys fremtid for norske sjøfolk

Fremtidstutsikter. Foto Martin Slørdal.
Studie viser en lys fremtid for norske sjøfolk

Få vet at maritim næring er Norges nest største, og at nesten 100.000 nordmenn jobber med skip og sjøfart både til sjøs og til lands. En ny rapport viser at folk med praktisk erfaring fra sjøen kan se lyst på fremtiden.

Pressemelding fra Norsk Sjøoffisersforbund 11. juni 2019. 

I den ferske rapporten «Maritime karriereveier – Fra sjø til land» som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, svarer rederier og andre tilknyttet den maritime klyngen at de trenger flere folk som har vært på sjøen for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse frem mot 2030.

- Norges maritime konkurransefortrinn ligger i den sterke klyngedynamikken vi finner i maritim sektor og den erfaringsbaserte kompetansen som tilføres industrien fra sjøfolk og arbeidstakere i sjøbasert maritim næring. Jeg ser frem til å lese rapporten og til å vurdere hvordan vi kan ta med oss anbefalingene fra rapporten inn i regjeringens videre arbeid, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Maritim næring omstiller seg fort og det blir nye arbeidsoppgaver, men de aller fleste arbeidsgivere er enige om at solid praktisk erfaring fra sjøen er avgjørende for næringens fremtid.
- Det er gledelig å få bekreftet det vi har sagt gjennom mange år, sjøfolk er virkelig navet i den maritime klyngen og deres praktiske kunnskap er helt nødvendig, sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.'

FRA SJØ TIL LAND: Adm. dir. Hans Sande overrekker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den ferske rapporten Maritime karriereveier.

Over 4.000 sjøfolk, og 350 maritime bedrifter har svart på undersøkelsen som er en viktig temperaturmåler for trender og utvikling i maritim næring.
- Mange tenker at det knapt finnes norske sjøfolk lengre. Det stemmer ikke. Det er store karrieremuligheter i maritim næring, særlig for de som har praktisk erfaring fra sjøen i bunn, fortsetter Sande.
Rapporten har flere interessante funn. Blant annet viser den at sjøfolk liker seg godt på sjøen, og de fleste ønsker å jobbe der resten av yrkeskarrieren. Skulle de ønske en karriere på land er det også store muligheter for dette, da 3 ganger så mange landbaserte bedrifter mener de trenger flere personer med operasjonell erfaring, fremfor færre.

// Last ned rapporten (pdf) 

Kontakt: 
Hans Sande, Administrerende direktør
Tlf: 916 16 994  E-post. Hans.sande@sjooff.no

Jens Folland, Seniorrådgiver for politikk
 Tlf: 958 12 369  E-post: jens.folland@sjooff.no