Skip to the content

Ikke for stor, ikke for liten, men rett bemanning til rett fartøy.

Bemanningsfastsettelser i ferge og lokalfarten er krevende. Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund har siden 2015 utgitt veiledning om bemanningssaker. Den skal være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.

Bemanningsveiledningen

// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko