Skip to the content

Ringer i vann

Maritim næring inkludert norske underleverandører, stod for en samlet verdiskaping på 252 milliarder kroner i 2022. Rogaland topper listen med en verdiskaping på 41 milliarder kroner, etterfulgt av Vestland med 40 milliarder kroner. Møre og Romsdal har også en betydelig verdiskaping på nesten 19 milliarder kroner. Med henholdsvis rundt 19 000, 20 000 og 13 000 sysselsatte, topper de statistikken i Norge.

Ferske tall på maritim nærings bidrag til norsk økonomi kom i ringvirkningsanalysen “Ringer i vann drypper på land» i august 2023.

Maritimt Forum er oppdragsgiver for ringvirkningsanalysen, som er delfinansiert av Rederiforbundet, Kystrederiene, Sjøoffiserforbundet, Sjømannsforbundet og Maskinistforbundet. Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av NyAnalyse på oppdrag fra Maritimt Forum.

- Rapporten viser hvor viktig det er at Norge har norske sjøfolk som bidrar med sin erfaringsbaserte kompetanse inn i den maritime klyngen, sier NSOFs administrerende direktør Hans Sande da rapporten ble presenter.

Se tallene og les rapporten her.