Skip to the content

En historisk mulighet for norske sjøfolk

Fv. Johnny Hansen NSF, statsråd Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Hans Sande NSOF.
Vi gleder oss, men det er fortsatt en jobb å gjøre. Det sier LO leder Peggy Hessen Følsvik. Lovforslaget som nå er fremsatt gir en historisk mulighet til å endre norsk politikk og sørge for at det stilles krav til et anstendig arbeidsliv i hele Norge, ikke bare på fastlandet, sier LO-lederen.
Sjømannsorganisasjonene leverer 31. august 2022 inn sine høringssvar i dag til Nærings- og fiskeridepartementet om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel.
Dette er et kvantesprang for et anstendig arbeidsliv, sier LOs Peggy Hessen Følsvik. LO leverer høringssvarene på vegne av Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund.
- Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Vi skal ha ordnede forhold i norske havområder, slik vi skal ha det på land, sier LO-lederen.
Det var mange som sa at dette ikke lot seg gjøre, men vi gjorde det, sier Hans Sande i NSOF. Vi har jobbet hardt og målrettet og brukt mye krefter og ressurser for å få dette til. Det viser at det nytter, sier Sande. Vi gjør dette fordi vi mener at norske sjøfolk skal ha mest mulig rettferdig konkurransebetingelser i forhold til utenlandsk arbeidskraft om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel, sier Sande. Dette handler ikke bare om sjøfolka. Det handler om å bevare konkurransekraften og kompetansen i hele den norske maritime klyngen, sier Sande.
-Norsk Sjømannsforbund er veldig fornøyd med at LO stiller seg bak synspunktene vi har fremmet i forbindelse med høringa på Lov om Norske lønns og arbeidsvilkår.
Vi har arbeidet med denne saken i 14 år og støtten fra LO har vært avgjørende for at vi nå er kommet nesten i havn, sier Johnny Hansen i NSF.
Tre av advokatene som har arbeidet med høringssvarene fra sine respektive forbund på Maritimt Hus. Fra venstre Terje Hernes Pettersen fra NSF, Hilde Flaathen fra NSOF og Knut Walle Hansen fra DNMF.
Les også