Skip to the content

Sjøfolkene er navet i maritim næring

Vi skal vise norske sjøfolks betydning for det norske samfunn, og jobbe for politiske beslutninger som trygger jobbene til sjøs i dag og i fremtiden.

Innenriks fergerfart

Rett bemanning

Hvor mange mann trengs om bord? Sju av ti norske sjøfolk sier de ikke kan hjelpe passasjerene godt nok hvis det skulle skje en stor brann eller ulykke.