Skip to the content

Valgkomiteen 2022-202

Valg på landsmøtet 2022, 28. september 2022

Norsk Sjøoffisersforbunds valgkomite skal bestå av minst 15 personer, som representerer alle valgsegmenter og distrikter. Valgkomiteen velges av landsmøtet og medlemmene velges for fire år  av gangen. Valgkomiteene skal foreslå kandidater fra de segmenter det skal velges representanter fra, forholdsmessig etter antall åpne styreplasser. Ved innstilling av styrekandidater skal valgkomiteen vektlegge variert sammensetning av kandidater ut fra kjønn, alder, stilling og tariffområde.

Navn

Arbeidsgiver

Distrikt

Valgsegment

Periode

Johnny Hansen

Ulvan Personal

1

Nærskipsfart

2020-2024

Asbjørn Inge Thomassen

Redningsselskapet

1

Skyss, tilbringer og berging

2020-2024

Terje Bergesen

Boreal Sjø AS

1

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Petter Reichert Santi

Buksér og Berging AS

1

Skyss, tilbringer og berging

2022-2026

Odd-Gunnar Kvalsvik

Nordmani

2

Nærskipsfart

2020-2024

Hans Petter Henriksen

Seløy Undervannsservice

2

Annet

2020-2024

Øystein Osvoll

Forsvaret

2

Annet

2022-2026

Atle Olav Trollebø

Fjord 1

3

Ferge- og lokalfart

2020-2024

Rune Solberg

Frøy Akvaressurs

3

Nærskipsfart

2020-2024

Tore Årland  

Norled

3

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Sigmund Jo Landa

Solstad

3

Offshore

2022-2026

Kim Andé Eikenes

Fjord1

4

Ferge- og lokalfart

2020-2024

Jarle Fossan Medalen

Akofs Offshore

4

Offshore/Rigg

2020-2024

Peder-André Søvdsnes

Island Offshore

4

Offshore/Rigg

2022-2026

Børre Lindanger

Eidesvik

4

Offshore

2022-2026

Gyrid Margrete Angelsen (på valg)

Island Offshore

5

Offshore

2020-2024

Charlotte Høijord Johansen

Hurtigruten

5

Passasjerfartøy

2020-2024

Stig F. Olaisen

Bastø Fosen

5

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Knut Arne Boge

Seatrans

5

Deepsea

2022-2026

Se også:

// Direktevalg av styre – slik foregår det

// Styret 2022-2024