Skip to the content

Norsk Sjøoffisersforbunds styre

Styret 2022-2024

Norsk Sjøoffisersforbunds styre velges direkte av medlemmene. Annethvert år velges sju nye styremedlemmer av og blant de yrkesaktive medlemmene. 

Styreleder 2022-2024 er Marius Strømmen, som er kaptein i Rostein. Nestleder er Ingelin Grimsæth, som er 1. styrmann i Forsvaret.

Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen.
Ett medlem har i perioden trukket seg fra vervet og styret har derfor 13 faste medlemmer i 2022-2024. Denne plassen blir ikke erstattet før ved neste valg 2024. Varamedlemmer kalles inn for å ivareta at styret kan fatte vedtak med minst 7 styremedlemmer til stede.
Styret har tidligere hatt minst seks medlemmer som representerer innenriksfart (IR) og minst seks medlemmer som representerer utenriksfart (UR). Etter en vedtektsendring i 2020,  endres sammensetningen av styret over to valg i 2022 og 2024, slik at alle de store fartsområdene blir representert i styret. 

Marius Strømmen

Styreleder
Kaptein i Rostein AS

Valgsegment: Nærskipsfart (Akvashipping)
Valgdistrikt: Vestland
Valgt: 2020-2024

E-post: marius.strommen@nsof.no

MER OM MARIUS – presentasjon fra styrevalget 2020

Ingelin Grimsæth

Styrets nestleder
1. styrmann i Forsvaret

Valgsegment: Andre - Skoleskip, forskning, forsvar og forvaltning etc
Valgdistrikt: Vestland fylke
Valgt: 2022-2026 (Valgt 2018, gjenvalg 2022) 

E-post: ingelin.grimsaeth@nsof.no

MER OM INGELIN - presentasjon fra styrevalget 2022

Øystein Torp

Skipsfører i OSM Marine 

Valgsegment: Deepsea
Valgdistrikt: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker
Valgt: 2020-2024

E-post: oystein.torp@nsof.no

MER OM ØYSTEIN– presentasjon fra styrevalget 2020

Reidar Tangen

Skipsfører i Fjord1 AS

Valgsegment: Ferge- og lokalfart
Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag
Valgt: 2020-2024

E-post: reidar.tangen@nsof.no

MER OM REIDAR – presentasjon fra styrevalget 2020

 

Alf Zachariassen

Skipsfører i Boreal Sjø AS

Valgsegment: Ferge- og lokalfart
Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker
Valgt: 2020-2024

E-post: alf.zachariassen@nsof.no

MER OM ALF – presentasjon fra styrevalget 2020

Pål Vidar Ramberg

Overstyrmann i Torghatten Nord AS

Valgsegment: Ferge- og lokalfart
Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker
Valgt: 2020-2024

E-post: pal.vidar.ramberg@nsof.no

MER OM PÅL VIDAR – presentasjon fra styrevalget 2020

Katja Dienemann

DP-operatør i Transocean Norway Operations AS

Valgsegment: Offshore (Rigg)
Valgdistrikt: Rogaland og Agder fylker
Valgt: 2020-2024

E-post: katja.dienemann@nsof.no

MER OM KATJA – presentasjon fra styrevalget 2020

Brede Anholt

Kaptein i Colorline

Valgsegment: Passasjerfartøy
Valgdistrikt: Rogaland og Agder fylker
Valgt: 2022-2026

E-post: brede.anholt@nsof.no

Presentasjon av Brede (styrevalget 2022) 

Alexander Skjevling

Skipsfører (losbåtfører) i Bukser og Berging AS

Valgsegment: Skyss, tilbringer og berging
Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag
Valgt: 2022-2026

E-post: alexander.skjevling@nsof.no

MER OM ALEXANDER - presentasjon fra styrevalget 2022

Odd-Stian Stendahl

Skipsfører i Havila Shipping ASA

Valgsegment: Offshore: Offshore service og rigg/DSO
Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag
Valgt:  2022-2026

E-post: odd-stian.stendahl@nsof.no

MER OM ODD-STIAN - presentasjon fra styrevalget 2022

Gunnar Paulsen

Kaptein i Solstad

Valgsegment: Offshore: Offshore service og rigg/DSO
Valgdistrikt: Vestland fylke
Valgt: 2022-2026

E-post: gunnar.paulsen@nsof.no

MER OM GUNNAR - presentasjon fra styrevalget 2022

Dagfinn Kristiansen

DPO/Heltidstillitsvalgt DSO i Transocean

Valgsegment: Offshore: Offshore service og rigg/DSO
Valgdistrikt: Møre og Romsdal og Trøndelag
Valgt: 2022-2026

E-post: dagfinn.kristiansen@nsof.no

MER OM DAGFINN - presentasjon fra styrevalget 2022

Ingar Lorentsen

Kaptein i Hurtigruten Expedition

Valgsegment: Passasjerfartøy (stemmetallsplass)
Valgdistrikt: Nordland og Finnmark og Troms fylker
Valgt: 2022-2026

E-post: ingar.lorentsen@nsof.no

MER OM INGAR- presentasjon fra styrevalget 2022

Varamedlemmer 2022-2024

Tor-Arne Finstad/Remi Svendsen (likt stemmetall)

 

D1

Olav Gjerstad

 

D3

Arne Fodnestøl

 

D4

Gyrid Margrete Angelsen

 

D5