Skip to the content

Norsk Sjøoffisersforbunds styre

PÅ BROA: Styret 2018-2020 på sitt første styremøte på Kiel-fergen. Her får de omvisning på broa av kaptein Erling B. Hansen.

Norsk Sjøoffisersforbunds styre velges direkte av medlemmene. Annethvert år velges sju nye styremedlemmer blant til sammen 25 kandidater, fem fra hvert av de fem distriktene.

Styreleder 2018-2020 er Øystein Torp fra Larvik, som er skipsfører i Knutsen OAS. Nestleder er Reidar Tangen fra Midsund, som er skipsfører i Fjord1

Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. Styret har tidligere hatt minst seks medlemmer som representerer innenriksfart (IR) og minst seks medlemmer som representerer utenriksfart (UR). Etter en vedtektsendring i 2020, endres sammensetningen av styret over to valg i 2022 og 2024, slik at alle de store fartsområdene blir representert i styret. 

Styremedlemmer 2020-2022: 

Distrikt

Medlem

Fartsområde

Valgperiode

1

Alf Zachariassen

Innenriks

2020-2024

1

Kjetil Enoksen

Utenriks

2018-2022

1

Pål Vidar Ramberg

Innenriks

2020-2024

1

Terje Bergesen

Innenriks

2018-2022

2

Iselin Sande

Innenriks

2020-2024

2

Jarle Kirkeslett

Innenriks

2018-2022

2

Reidar Tangen

Innenriks

2020-2024

2

Tommy Endré Øvstegård

Utenriks

2018-2022

3

Marius Strømmen

Innenriks

2020-2024

3

Tore Årland

Innenriks

2018-2022

4

Børre Lindanger

Utenriks

2018-2022

4

Katja Dienemann

Utenriks

2020-2024

5

Ingelin Grimsæth

Utenriks

2018-2022

5

Øystein Torp

Utenriks

2020-2024

Valgdistriktene:     
Distrikt 1: Finnmark og Nordland og Troms  
Distrikt 2: Trøndelag og Møre og Romsdal      
Distrikt 3: Vestland
Distrikt 4: Rogaland og Agder 
Distrikt 5: Telemark og Vestfold, Viken, Innlandet og Oslo