Skip to the content

Norsk Sjøoffisersforbunds programerklæring 2022-2024

Norsk Sjøoffisersforbunds programerklæring er vedtatt av forbundets styre etter innspill fra landsmøtet og gir grunnlaget for forbundets prioriteringer og satsinger i perioden. 

Last ned og les programerklæringen her (pdf)