Skip to the content

NSOFs styre

Som medlem velger DU styret gjennom stemmeseddelen. Styrevalg avholdes hvert annet år. Alle medlemmer kan gi sin stemmer til en eller flere av 25 kandidater som er plukket ut av fem distriktsvise valgkomiteer. 

Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. Styret skal alltid ha seks medlemmer som representerer innenriksfart og seks medlemmer som representerer utenriksfart.

Valgdistriktene:

Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker   
Distrikt 2: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal      
Distrikt 3: Sogn og Fjordane og Hordaland fylker     
Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker     
Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker

 

Nyvalgte styremedlemmer 2018-2022
Kjetil Enoksen   Distrikt 1              Utenriks
Terje Bergesen               Distrikt 1              Innenriks
Tommy Endré Øvstegård           Distrikt 2              Utenriks
Jarle Kirkeslett  Distrikt 2            Innenriks
Tore Årland       Distrikt 3           Innenriks
Børre Lindanger             Distrikt 4              Utenriks
Ingelin Grimsæth          Distrikt 5            Utenriks
Styremedlemmer valgt 2016-2020 
Martin W. Iversen          Distrikt 1              Innenriks
Marius Mandal Bårdsgjerde      Distrikt 2              Utenriks
Reidar Tangen  Distrikt 2              Innenriks
Gunnar Paulsen              Distrikt 3              Utenriks
Atle Trollebø     Distrikt 3              Innenriks
Peder Andre Søvdsnes Distrikt 4              Utenriks
Øystein Torp     Distrikt 5              Utenriks

 

Varamedlemmer til styret 2018-2020 er Eirik Angell, Brit Hundal, Marius Strømmen, Yngve Grønaas og Jan Fjeldstad.