Skip to the content

Ditt forbund, din innflytelse

LANDSMØTET 2018. I 2020 måtte landsmøtet holdes digitalt. Neste landsmøte blir i Ålesund 28. september 2022.

Norsk Sjøoffisersforbund er en organisasjon med gjennomslagskraft, men vi har en liten administrasjon og en enkel organisasjonsstruktur. Dermed har du som medlem også mange muligheter til å påvirke.

Slik kan du være med på å bestemme hvordan Norsk Sjøoffisersforbund skal bruke sin innflytelse til beste for norske sjøfolk. Vi oppfordrer deg til å ta del i arbeidet for din egen framtid! 

Stemmeseddelen

I Norsk Sjøoffisersforbund er det ingen delegater eller organisasjonsledd som gjør at du må la deg representere av andre. Alle viktige avgjørelser (valg, vedtektsendringer etc) avgjøres i uravst(stemmeseddelen), og alle medlemmer har én stemme.  

Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke avgjøres over stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet.

Les også: Landsmøtet 2022