Skip to the content

Ditt forbund, din innflytelse

LANDSMØTET 2018. I 2020 måtte landsmøtet holdes digitalt. Neste landsmøte blir i Ålesund uke 39, september 2022.

Norsk Sjøoffisersforbund er en organisasjon med gjennomslagskraft, men vi har en liten administrasjon og en enkel organisasjonsstruktur. Dermed har du som medlem også mange muligheter til å påvirke.

Slik kan du være med på å bestemme hvordan Norsk Sjøoffisersforbund skal bruke sin innflytelse til beste for norske sjøfolk. Vi oppfordrer deg til å ta del i arbeidet for din egen framtid! 

Stemmeseddelen

I Norsk Sjøoffisersforbund er det ingen delegater eller organisasjonsledd som gjør at du må la deg representere av andre. Alle viktige avgjørelser (valg, vedtektsendringer etc) avgjøres i uravst(stemmeseddelen), og alle medlemmer har én stemme.  

Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke avgjøres over stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet.