Skip to the content

Sjøoffiserskonferansen - faglig påfyll og kollegialt samvær

Sjøoffiserskonferansen finner sted 27. september på Scandic Parken. Sjøoffiserskonferansen har som mål å kombinere faglig påfyll med hyggelig kollegialt samvær. Årets program bør være interessant for noen hver.

Konferansen er delt inn i fire seksjoner:

1: Maritim kompetanse i en digital framtid.

Maren Nygård Basso, seniorøkonom i Menon presenterer hovedresultater fra NSOFs egen undersøkelse om den digitale framtiden..

I etterkant blir det paneldebatt.

2: HMS

Anders Amundstad-Balle er rådgiver i Seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet. Han foretar en gjennomgang av direktoratets ulykkesstatistikk.

Daglig leder Esben Larsen-Hakkebo i Brim Explorer holder foredrag: - Hva lærte vi etter brannen i «Brim»

Det blir påfølgende paneldebatt også her.

3:  Aquashiping

Tor Husjord, daglig leder i Maritimt Forum Nord. innleder med å orientere om hvordan aquashipping i sterk vekst medfører etterspørsel etter norske sjøfolk.

Påfølgende paneldebatt.

4:  Grønn shipping.

Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled holder foredrag om hydrogen på skip.

Også denne sekvensen avsluttes med paneldebatt.

Middag og nettverksbygging

Etter konferansen blir det enkel servering til alle deltakere. Både her og i pauser underveis har du sjansen til å møte nye og gamle kolleger, slå av en prat med tillitsvalgte, styremedlemmer og ansatte i forbundet. LOfavør er også til stede og kan svare på dine spørsmål om medlemsfordeler og -tilbud.

 

Les også

// Jubileumsseminar 2022

// Landsmøtet 2022

// Om påmelding og deltakelse