Skip to the content

Sjøoffiserskonferansen 2022

Sjøoffiserskonferansen 2022 finner sted 27. september på Scandic Parken i Ålesund kl 10-17. 

 

PROGRAM - med forbehold om endringer

0900

Registrering

1000

Åpning av konferansen

1015
Norske lønns- og arbeidsvilkår

Hans Sande, administrerende direktør i NSOF og

Hilde Flåten, viseadministrerende direktør i NSOF

Endelig kommer det en lov om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Var det verdt å kjempe denne kampen i 13 år? Og hva betyr egentlig loven som nå er sendt ut på høring?

1035

«Maritim kompetanse i en digital framtid»

Sander Rivø Aslesen, analytiker i Menon Economics

Norsk maritim næring er i vekst. Samtidig skaper digitalisering og ny teknologi nye krav til kompetanse om bord. Klarer vi å oppgradere oss fort nok? Klarer vi å utdanne nye sjøfolk med riktig kompetanse? Vi finner svar i en ny rapport om maritim kompetanse som er utarbeidet av Menon på oppdrag av NR og NSOF.

1055

Paneldebatt

Harald Solberg, Hans Sande og Sander Aslesen

1115

Ny teknologi for navigasjon 

Jon Leon Ervik, Avdelingssjef i Kystverket

1135

PAUSE - LUNSJ

1300
Hva skjer i oljå?

Olav Lie, rådgiver i LO

Kan vi stole på at LO vil stå fast på at Norge fortsatt skal leve av olje og gass og Hva betyr det for norske sjøfolk? Vi skal utvikle og ikke avvikle norsk olje og gass sier LO. Samtidig ser vi at miljøinteressene vil stanse produksjonen og vinner fram med krav som for eksempel varig vern av Lofoten og Vesterålen

1320
Havbruk trenger sjøfolk

Eilif Gabrielsen, daglig leder i Maritimt Forum Nord.

Havbruk har seilt opp som en av Norges raskest voksende næringer. Hvor mange norske sjøfolk trenger egentlig denne næringen i tiden som kommer, og hvor vil veksten komme de neste årene?

1340
Likestilling, mangfold og familiepolitikk - en akterutseilt næring

Ingelin Grimsæth, styremedlem i NSOF.

Likestilling og mangfold handler om enn å få flere kvinner inn i yrket. Det må legges til rette for at alle skal ha lik mulighet til å stå i og utvikle seg i sjømannsyrket gjennom alle livets faser, og vi må ha holdninger og ordninger som er mindre akterutseilt i forhold andre næringer.

1400 PAUSE 
1415
Hydrogendrift

Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled

Hvilke erfaringer har Norled fra forberedelser til bruk av hydrogen om bord på sine skip?

1430
Grønt skipsfartsprogram

Christoffer Bøhmer , Grønt skipsfartsprogram

Er det bare politikere som snakker om grønn skipsfart, mens næringen seiler videre på diesel? Er Kommer vi til å klare å oppfylle utslippsmålene? Utopi eller realitet? 

1445
Nye havnæringer

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, Næringspolitisk avdeling, NHO.

De nye havnæringene som havvind, flytende sol og deep sea mining gjør for alvor sitt inntog i maritim næring.

1500 PAUSE 
1515
Ulykkesårsaker

Anders Amundstad-Balle, rådgivseksjon for risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet.

Hvilke typer ulykker er de vanligste til sjøs? Hva er årsakene bak ulykkene, og hva kan gjøres for å nå målet om en nullvisjon.

1535
Ny teknologi, nye ulykker

Tom Haakenstad, Beredskapssjef, Redningsselskapet,

 

1550

Paneldiskusjon: Amundstad-Balle, Eikeland. Morten Kveim

ca 1615

Slutt faglig program. Gruppefotografering

ca 1700

Sosialt samvær og enkel middag for konferansedeltakere.

 

 

 

 

 

 

  

Les også

// Jubileumsseminar 2022

// Landsmøtet 2022

// Om påmelding og deltakelse