Skip to the content

Søknad om refusjon av reiseutgifter

Forbundet refunderer deler av reiseutgiftene for medlemmer som bor i distrikt 1, 3, 4 og 5 og for medlemmer i Trøndelag (distrikt 2) som deltar på landsmøtet og Sjøoffiserskonferansen i Ålesund i september 2022.

Reisestipendet er i 2022 doblet i forhold til ordinære satser, fordi landsmøte og Sjøoffiserskonferansen avholdes samme uke og samme sted.

Reisestipend utbetales på grunnlag av dokumenterte utgifter.

Beløpene er maksimumsbeløp.

Dobbelt reisestipend Ålesund 2022

Fra distrikt 1: Nordland og Finnmark og Troms fylker

Fra utlandet: (kun for medlemmer bosatt utenfor Norge). 

Inntil kr  3 000,-

Fra distrikt 2: Møre og Romsdal

0

Fra distrikt 2: Trøndelag

Inntil kr 1 000,-

Fra distrikt 3: Vestland fylke

Inntil kr 2 000,-

Fra distrikt 4: Rogaland og Agder fylker

Inntil kr  2 000,-

Fra distrikt 5: Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker

Inntil kr  2 000,-

 

Last ned reiseregningsskjema/refusjonssøknadsskjema her

Alle utgifter MÅ dokumenteres ved bilag.

Eventuell kjøring med egen bil godtgjøres med kr. 3,50 pr. kilometer.

Skjema for søknad deles ut på landsmøtet. Ferdig utfylt og undertegnet reiseregning sendes sammen med bilag til:

Norsk Sjøoffisersforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Les også

// Sjøoffiserskonferansen 2022

// Jubileumsseminar 2022

// Landsmøtet 2022

// Om påmelding og deltakelse