Skip to the content

Om landsmøtet 28. september

Program og dagsorden 

Tidspunktene er veiledende 

1300

Styreleders tale

 

DAGSORDENS pkt 1 og 2 Konstituering av landsmøtet

Sak 1. Godkjenning av dagsorden

Sak 2. Valg av dirigent og visedirigent

 

Direktøren hilser Landsmøtet    

 

Hilsningstaler fra gjester og samarbeidspartnere

1420

PAUSE

1500

DAGSORDENS pkt 3: Årsberetning og årsregnskap 2020 og 2021                            

 

DAGSORDENS pkt 4: Referat fra stemmeseddel

 

DAGSORDENS pkt 5: Valg av valgkomite 

 

DAGSORDENS pkt 6: Innkomne saker

1545

Pause  

1600

DAGSORDENS pkt 7: Programerklæringen  

1645

DAGSORDENS pkt 8: Eventuelt 

1700

Avslutning

Saksdokumenter er lagt ut for påmeldte deltakere.