Skip to the content

Nyttig å vite om styrevalg og stemmeseddel 2022

NSOFs vedtekter ​sier at valg av medlemmer til styret skal avgjøres i en uravstemming (stemmeseddelen), som alle medlemmer skal få i forkant av landsmøtet. Det samme gjelder endring av vedtektene.

Her finner du vanlige spørsmål og nyttig informasjon om avstemmingen. 

Er valgordningen endret? 
14 av dine seilende kolleger sitter i forbundets styre. Tidligere ble det valgt et minimumsantall styremedlemmer per distrikt, fordelt på innenriksfart og utenriksfart. Ved en vedtektsendring i 2022, ble dette endret til at styremedlemmene er fordelt på syv ulike valgsegmenter/fartsområder.

I 2022 skal det velges 7 nye styremedlemmer fordelt på 4 segmenter. Nye representanter for de andre segmentene velges i 2024. 

Det skal ikke velges noen fra mitt segment - hvorfor skal jeg stemme?

Du bør stemme fordi valgordningen vi har i NSOF er unik – alle har lik stemmerett! Du kan stemme på hvem du vil av kandidatene valgkomiteen innstiller, helt uavhengig av om de kommer fra ditt segment eller ei. Det vil si at du som seiler i innenriksfarten kan være med å velge det du mener er de beste kandidatene fra andre segmenter. På samme måte kan offshore være med å velge de beste styrekandidatene fra innenriksfarten om to år. 

Selv om vi har ordninger som skal sikre at vi har sjøfolk fra alle segmenter i styret, skal alle 14 styremedlemmer representere alle 7300 medlemmer- ikke bare det segmentet de kommer fra. 

Hvem har stemmerett?

Alle med et personlig medlemskap den dagen valget skrives ut, kan delta i uravstemmingen om styrevalg og vedtektsendringer. I 2022 er alle medlemmer per 24. juni stemmeberettiget. 

Hvem får stemmeseddel?

  • Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i NSOFs register når valget blir startet (27.06.2022), mottar en e-post med lenke til uravstemmingen.
  • Alle som ikke har en epostadresse blir kontakt i brev på forhånd og får mulighet til å bestille valgmateriell tilsendt i posten.

Hvordan stemmer jeg?

Du må ha lenken vi sender deg på epost for å stemme. E-post sendes 27. juni og avsender er Norsk Sjøoffisersforbund  (e-postadresse = Norsk Sjøoffisersforbund <NSOF-****** @innflytelse.sjooff.no) Vi informerer også i andre kanaler når valget starter. E-posten sendes til den e-postadressen NSOF har registrert. Kontakt oss hvis du har byttet adresse eller ikke ser å ha mottatt stemmelenke. Vi sender ny stemmeinfo til alle som ikke har avgitt stemme ca 16. august, og de som ikke har deltatt får også informasjon per SMS når siste frist - 20. september - nærmer seg. 

Hva stemmer jeg på?

Hva innebærer vedtektsendringene? 
Når du mener noe om vedtektene, er du med å bestemme de viktigste prinsippene for forbundet ditt. I år blir du bedt om å svare ja eller nei til to endringer i forbundets vedtekter. Les forslagene før du stemmer. 

Er jeg anonym? 
Ja! Din e-post eller andre personalia er beskyttet i det elektroniske avstemmingssystemet, og kobles ikke til ditt navn i tellingen/rapporteringen. 

Er det sikkert?

Ja! Uravstemningen gjennomføres i samarbeid med SurveyXact/Rambøll for å sikre konfidensiell behandling og stemmesikkerhet. Ved å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring. Vi og våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 
Dersom du opplever tekniske problemer med undersøkelsen kan du ta kontakt med SurveyXact/Rambøll per e-post Skjemasupport@ramboll.no

Når er resultatet klart?
Valgresultatet verifiseres av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemming og valg offentliggjøres på Landsmøtet i Ålesund 28. september 2022.

Se også:

// Presentasjon av styrekandidatene 2022

// Foreslåtte vedtektsendringer 2022

// Styret 2020-2024

// Valgkomiteen 2020-2022