Skip to the content

Rekordoppslutning om landsmøtet

Det ble begivenhetsrike og feststemte dager i Ålesund 27. og 28. september 2022. Norske lønns- og arbeidsvilkår, ny navigasjonsteknologi, det grønne skiftet, likestilling, mangfold og familiepolitikk var noen av temaene for interessante foredrag og debatter på Sjøoffiserskonferansen 27. september.

Landsmøtet 28. september ble ledet med stødig hånd av Reidar Tangen og Marius Strømmen. Der sto blant annet forbundets handlingsprogram og strategi for de neste to årene på agendaen. Landsmøtet vedtok tre resolusjoner: Fremtidens velferd - online (pdf), En maritim familiepolitikk (pdf) og Fremtidens turnus - mer tid på land (pdf)

Fyldig omtale fra landsmøtet og Sjøoffiserskonferansen kan du lese i Maritim Logg. 

Sjøoffiserskonferansen 27. september

Over 150 medlemmer deltok på det spennende programmet. 

Landsmøtet 28. september

Alle medlemmer har møte- og stemmerett på landsmøtet, som er forbundets øverste myndighet i alle saker som ikke skal avgjøres i uravstemming.