Skip to the content

Mulig streik i kystfarten

Norsk Sjøoffisersforbund tar seks skip i kystfarten ut i konflikt onsdag 1. desember klokken 0600 hvis ikke partene blir enige hos Riksmekleren innen meklingsfristen ved midnatt tirsdag 30. november.

Frister og datoer

  • Forhandlingene med Kystrederiene om lønnsjusteringer startet 5. oktober.
  • Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Bruddet ble meddelt Riksmekleren.
  • Partene er kalt inn til mekling 30. november og meklingen er begjært avsluttet kl. 24.00 samme dag. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
  • Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse fra 1. desember kl. 06.00.

Første uttak

Varslet om arbeidsnedleggelse gjelder Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i stilling som skipsførere og styrmenn på følgende fartøy:

  • Sølvtrans: M/V Ronja Polaris, IMO-nr 9657765
  • Rostein: M/V Ro Server, IMO-nr 9773260
  • Norsk Fisketransport: M/V Havtrans, IMO-nr 9673006
  • Abyss AS: Fosna Hav, IMO-nr 9895862
  • Napier AS: M/V Taumar, IMO-nr 9882607
  • Eidsvaag AS: M/V Eidsvåg Opal, IMO-nr 9664433

Medlemmer om bord i berørte fartøy kontaktes direkte. Antall skip/medlemmer som omfattes av en eventuell konflikt kan etter streiken iverksettelse utvides med fire dagers varsel.

Informasjon underveis

Det er bare Riksmekleren Hanne Sofie Bjelland som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra NSOF før det er en løsning eller en streik. Følg med på www.facebook.com/sjooff eller www.nsof.no. Vi sender også ut SMS og e-post til berørte fartøy og info til medlemmer direkte fra forbundet sentralt eller via tillitsvalgte når det foreligger noe nytt.

Slik forholder du deg hvis du er omfattet av streiken

Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene gå i land med mindre de blir beordret til å bli om bord for å sikre skip og last. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold.

Betaling under arbeidskonflikt

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund i henhold til gjeldende styrevedtak. Styret vedtar satser for streikebidrag. Mer informasjon kommer. Det er egne regler for medlemmer som var på avspasering, syke eller i permisjon da arbeidsstansen ble satt i verk.