Skip to the content

Sterk sosial profil i hovedoppgjøret for kystrutene.

Sjømannsorganisasjonene ble onsdag 8. juni enige med Norges Rederiforbund i hovedoppgjøret for NOR-registrerte passasjerskip i norsk kystfart (Hurtigruten og Havila Kystruten).

Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger. Vi har vært opptatt av å sikre kjøpekraften for våre medlemmer, samt viktigheten av å beholde den høye kompetansen som er i selskapene og at dette måtte gjenspeiles i årets oppgjør.

Det ble framforhandlet et generelt tillegg på totalt 4 prosent. 3,5 prosent legges på grunnhyresatsen med virkning fra 1. april, 0,5 prosent med virkning fra 1. oktober.

Oppgjøret har en sterk sosial profil. Organisasjonene har styrket bestemmelsen om velferdspermisjon også ved begravelse av besteforeldre, samt sikret bedre at medlemmene kommer seg hjem så raskt som mulig på avløsningsdagen.

Partene har dessuten avtalt å styrke verne- og miljøtjenesten om bord ved at valgte verneombud kompenseres særskilt. Det legges også til rette for å avtale om særskilt ordninger for skip både på verksted og under opplag. Opptjeningstid for tjenestetillegg er nå inntatt i overenskomsten.

Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund forhandlet parallelt ved dette lønnsoppgjøret.

Alle 3 forbundene har i tillegg til dette fått igjennom noen særkrav. Protokollen blir gjort tilgengelig for våre medlemmer snarlig.

Takk til våre dyktige hovedtillitsvalgte for deres nyttige bidrag både før og under forhandlingene, sier forhandlingslederne i de tre sjømannsorganisasjonene, Helene Brandal (Dnmf), Line Heimstad (NSF) og Bernhard Lie Nielsen for NSOF.

Last ned protokollen fra møtet (pdf)

Nyttige lenker