Skip to the content

Nordisk NIS / Deep Sea oppgjøret i havn.

Det ble 25. januar 2022 inngått enighet i mellomoppgjøret mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund for ansatte på Nordisk Nis-overenskomsten.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 3 %. Det generelle tillegget legges på 0-års satsen og alle overenskomstens kronetillegg. For individuelt avlønnede skal det generelle tillegget legges på den individuelt avtale lønn.

Last ned protokollen fra møtet (pdf)

Nyttige lenker