Skip to the content

NOR-oppgjøret i havn

Sjømannsorganisasjonenes ledere. Foto: J. Gardar.
Riksmeklerens skisse som ble fremlagt under meklingen innebærer en lønnsøkning for offshore på 3,0% fra 1. november 2021 for alle NOR-overenskomstene og 2,0 % for ferger i Nord og Østersjøfart.
Partene var enige om at mellomoppgjøret skulle føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.
Et generelt tillegg på 3,0% for offshore innebærer at man har begynt å ta igjen etterslepet i forhold til øvrige tariffområder. 
Frontfaget for 2021 ga et sentralt tillegg på 1,35% før de lokale forhandlingene. 2012 var siste gang man var over 3,0% på et NOR-oppgjør i NR-området. Lønnsoppgjøret er 0,3% høyrere enn oppgjøret på flyteriggområdet.
Videre vil de som mottar tjenestetillegg ved 1, 3, 5, 8, 10 og 15 år få ytterligere fra 1,8% til 2,2% lønnsøkning på toppen av det generelle tillegget. 
Dette gjelder også overenskomstene for 
  • NOR-registrerte Bøyelastskip
  • NOR-registrerte skip i virksomhet som Kabelleggingsskip
  • NOR-registrerte skip (4. avtalen)
Sjømannsorganisasjonenes forhandlingsutvalg valgte derfor å godta riksmeklerens skisse for 2021-oppgjøret ut fra en helhetsbetraktning.
Les også
Varsler streik (06.01.2022)

Nyttige lenker