Skip to the content

Permitteringsvarsel vanlig prosedyre ved mekling i annet forbund

Sjømannsforbundet ble 26. januar enige med Norges Rederiforbund i NOR-oppgjøret. Det var i de fleste offshorerederi sendt ut betinget varsel om permittering hvis de nevnte partene ikke skulle blitt enige. 
26.01.21
Som kjent ble det for NSOF oppnådd enighet under meklingen den 3 desember. Ettersom NSF ikke ble enige og meklingen skulle fortsatt 1. februar, fulgte rederiene vanlig prosedyre og varsles betinget permittering 14 dager før meklingsslutt. Les mer om «Nyttig å vite om forhandling, streik og permittering» 
Nyttig om forhandling og streik