Skip to the content

Uravstemming om meklingsresultatet for Kystrederiene

Hvorfor uravstemming/stemmeseddel?

Riksmekleren la natt til 12. november frem en skisse til løsning i hovedoppgjøret med Kystrederiene som Norsk Sjøoffisersforbunds og de to andre sjømannsorganisasjonene valgte å sende til uravstemning

Alle medlemmer som er omfattet av dette tariffoppgjøret har stemmerett og bes godkjenne meklingsresultatet slik det fremkommer i Riksmeklerens møtebok 12. november 2022. 

Om forslaget

Sett deg godt inn i det meklingsresultatet og hva det innebærer for deg før du avgir din stemme. HER kan du lese alt om hva forslaget innebærer. Resultatet sendes til medlemmene med anbefaling om å stemme ja. 

Dette skjer etter avstemmingen
  •      Støtter medlemmene forslaget er meklingsresultatet godkjent og tariffoppgjøret avsluttes. 
  •      Avviser medlemmene forslaget blir det streik. 

Mer om flertallsreglene her. 

NB! Hvis medlemmene forkaster forslaget og går til streik, faller tilbudet i meklingsresultatet bort. Vi streiker altså ikke for forbedringer i tilbudet som foreligger nå. Når partene kommer sammen igjen under konflikten, er alle punkter åpne for reforhandling fra begge parter. Hvis konflikten utløser en tvungen lønnsnemd, dikteres resultatet av regjeringen. 

Hvem har stemmerett?

Alle som er yrkesaktivt/ordinært medlem av Norsk Sjøoffisersforbund og er ansatt i stilling som er omfattet av overenskomster mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene for NOR-flaggede lasteskip, brønnbåter m. flere samt service- og flerbruksskip innen havbruksnæringen.

Utsendelse av stemmeinformasjon

Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i NSOFs register når avstemmingen blir startet (15.11.22) og tilknyttet en av de omfattede tariffavtalene, mottar en e-post og en SMS med lenke til uravstemmingen. Medlemmer som ikke er registrert med e-post får lenke til avstemmingen som SMS. Det er ikke mulig å stemme per brevpost.

Hvordan stemmer jeg?

Du må ha e-posten eller SMSen du mottar fra oss foran deg for å stemme. Stemmelenken du mottar er personlig, og skal ikke videresendes til andre. Kontakt medlem@nsof.no hvis du ikke har mottatt stemmemateriell innen 17. november eller har spørsmål om stemming. Før fristen går ut får du påminnelse på SMS hvis du ikke har stemt. 

Når går fristen ut?

Alle stemmer må være avgitt innen 30. november kl 23.59.

Hva reglene for resultatet?

Avstemmingen følger reglene for uravstemninger for tariffoppgjør i forbund tilsluttet LO: 

  • Hvis flertallet av medlemmene som er omfattet av oppgjøret stemmer for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet.
  • Blir ikke vilkåret over oppfylt er avstemningen ikke bindende med mindre 2/3 eller mer av medlemmene i området har deltatt i avstemningen.
  • Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen og vilkåret etter første punkt ikke er fylt, er avstemningen rådgivende og behandles i forbundets styre. 
Er jeg anonym? 

Ja! Undersøkelsen er satt opp slik at din e-post eller andre personalia ikke knyttes til ditt navn i tellingen/rapporteringen. For å sikre anonymitet og stemmesikkerhet, foregår elektronisk uravstemming i løsningen SurveyXact utviklet av og tilpasset for uravstemminger i Norsk Sjøoffisersforbunds av Rambøll Management Consulting. NSOF og Rambøll har egen avtale om databehandling, som sikrer dine persondata i hht personvernregler og NSOFs personvernerklæring.

Når er resultatet klart?

Uravstemmingen verifiseres av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemmingen offentliggjøres 6. desember.

 

Nyttig om forhandling og streik