Skip to the content

Mulig streik – første uttak

Hvis ikke meklingen mellom ​Norsk Sjøoffisersforbund (NRSOF) og Kystrederiene fører frem, vil NSOF ta 7 skip innmeldt i Kystrederiene ut i streik. Meklingsfristen er ved midnatt 11. november.

Forbundet varslet 7. november Riksmekleren om hvilke skip som vil bli tatt ut i første runde av en eventuell streik. Om det ikke blir en løsning, er det bare forbundets medlemmer som er på jobb om bord på disse skipene som går ut i streik. Forbundet holder kontakt med de berørte direkte og gjennom tillitsvalgte. Antall skip som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med nye fire dagers varsel.

Førsteuttaket:

 • Seaworks Kabel AS: C/V Fjordkabel
 • Øytank Shipping AS: M/V Pelagia Kyst
 • Bio Feeder AS: M/V Kryssholm
 • Eidsvaag AS: M/V Eidsvaag Opal
 • Egil Ulvan Rederi AS: M/V With Harvest
 • Mostraum Management AS: M/V Dantic
 • Sølvtrans Rederi AS: M/V Ronja Sund

MEKLINGSSTART: Partene møttes hos Riksmekleren om formiddagen 10. november. Meklingsfrist er ved midnatt 11. november. Underveis i meklingen er det bare mekleren som har rett til å uttale seg. Det kommer derfor ingen ny informasjon fra NSOF mens meklingen pågår. 

Dette har skjedd og vil skje:

 • Forhandlingene med Kystrederiene om revisjon av overenskomstene samt lønnsøkning for medlemmer omfattet av overenskomsten for lasteskip, brønnbåter m.fl. og overenskomsten for servicefartøyer, startet 20. september 2022.
 • Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Partene søkte derfor hjelp hos Riksmekleren.
 • Partene er kalt inn til mekling og meklingen er begjært avsluttet 11. november kl. 24.00 Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
 • Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse fra 12. november kl 00, om ikke annet blir meddelt.
 • Opptrapping av streiken kan skje med fire dagers varsel. Du vil få beskjed fra forbundet eller gjennom tillitsvalgt hvis du/ditt skip blir tatt ut i en eventuell opptrapping.


Hvem og hva er KR-oppgjøret?

Oppgjøret og streikevarselet omfatter alle NSOFs medlemmer (i hovedsak skipsførere og styrmenn) på NOR-flaggede skip innmeldte i Kystrederienes (KR) medlemsregister og som benytter tariffavtalene mellom NSOF og KR. Avtalene inkluderer NOR-flaggede lasteskip, brønnbåter m. flere samt service- og flerbruskskip innen havbruksnæringen. Dette oppgjøret er et hovedoppgjør, som betyr at begge overenskomstene er under revisjon og det forhandles om et generelt lønnstillegg.

Hvis det blir streik

Ved en eventuell arbeidsfratredelse skal medlemmene om bord i de omfattede skipene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Det skal kun utføres sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Flere detaljer er sendt direkte til medlemmer og tillitsvalgte om bord på skipene som tar ut i første runde. Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet! Alle som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette ditt vanlige arbeid som før. Man skal ikke, og kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført. Hvis du blir permittert som følge av streiken og ikke får dagpenger fra NAV, kan du også søke om streikebidrag.

Les mer her: Nyttig å vite om forhandling, streik og permittering

Informasjon underveis
Det er bare mekleren som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra NSOF før det er en løsning eller en streik. Følg med på www.nsof.no. Vi sender også ut e-post til berørte skip og info til medlemmer og tillitsvalgte når det foreligger noe nytt.

Betaling under arbeidskonflikt
Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som fratrer arbeidet om bord og er i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende medlem streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund.

Les også:

Oppgjøret til mekling

Nyttig om forhandling og streik