Skip to the content

Oppgjøret med Kystrederiene til mekling

Mekling for nærskipsfarten starter 10. november - les mer

07.11.2022

__________________

Norsk Sjøoffiserforbund har brutt forhandlingene om årets lønnsoppgjør med Kystrederiene. Dermed møtes partene hos Riksmekleren senere i høst.  

21.09.22

Forhandlingene mellom de tre sjømannsorganisasjonene og Kystrederiene begynte tirsdag 20. september. Det var satt av to dager til forhandlinger, men onsdag ettermiddag ble det klart at det ikke var grunnlag for å forhandle videre. 

 Etter to dager med forhandlinger mente sjømannsorganisasjonene at Kystrederienes tilbud ikke var tilstrekkelig. Den økonomiske rammen ville for det første ikke opprettholde medlemmenes kjøpekraft. Det ble heller ikke enighet om blant annet utvidede velferdspermisjonsrettigheter, bedre kompensasjonsordninger for kurs, å styrke enkelte særtillegg, samt tekniske tilpasninger i overenskomsten.

ALVORLIGE: Forhandlingsutvalget kom etter to døgn med tøffe forhandlinger ikke til enighet med motparten Kystrederiene. 

Bakgrunn

Forhandlingene omfatter begge avtalene som skal revideres; lasteskips- og brønnbåtoverenskomsten og service- og flerbruksfartøy overenskomsten (aquaoverenskomsten). Revisjonen skal normalt skje med virkning pr 1. september 2022.

Som forberedelser til oppgjøret ble alle medlemmer bedt om å gi sine innspill gjennom en spørreundersøkelse. Her ble krav om lønnsvekst prioritert klart høyest, med forbedringer i pensjon/trygghetsforsikring, og seilingsperioder og på delt andreplass. Sosiale rettigheter og velferdspermisjoner ble også trukket frem av mange. Disse prioriteringene ble gjenspeilet i kravlisten forhandlingsutvalget la fram for motparten. 

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene foregikk 20. og 21. september, og Sjømat Norge følger etter resultatet her er klart. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 900 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at man også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter. 

Nyttige lenker