Skip to the content

Enighet i meklingen med Kystrederiene - Streik avverget!

Norsk Sjøoffisersforbund og Kystrederiene kom på overtid 1. desember til enighet i meklingen i årets mellomoppgjør.
01.12.21
Oppgjøret innebærer en ramme med virkning fra 1. september på 3,00%, hvorav 2,94% legges som et generelt tillegg på hyretabellene og 0,06% som går til økning i AFP-premien (Avtalefestet pensjon). Ved at partene aksepterte riksmeklerens skisse er derved streik unngått. NSOF meklet parallelt med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund, og alle sjømannsorganisasjonene kom til samme meklingsresultat.
Norsk Sjøoffisersforbund hadde på forhånd varslet mulig streik for seks skip fra onsdag morgen kl. 0600. Forhandlingene med Kystrederiene om lønnsjusteringer startet 5. oktober. Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Bruddet ble meddelt Riksmekleren og partene ble kalt inn til mekling 30. november. 
Nyttig om forhandling og streik