Skip to the content

LO-NHO-oppgjøret 2023

27. mars startet forhandlingene mellom LO og NHO i årets mellomoppgjør. Partene har frist 30. mars kl. 24.00. Hvis partene da blir enig om et anbefalt resultat, sendes avtalen til godkjenning til LOs representantskap 25. april. Her sitter alle forbundene.

Normalt gjennomføres mellomoppgjørene som samordnet oppgjør, mellom LO og NHO, mens hovedoppgjørene ofte gjennomføres forbundsvise. Det er LOs valgte ledelse og lederne i de forbundene som er omfattet av tariffavtalene som utgjør forhandlingsutvalget.

Hvis partene ikke klarer å bli enige 30. mars blir det brudd i forhandlingene og Riksmekleren blir varslet. 

Kan bli tatt ut i streik

For NSOFs del omfatter LO-NHO oppgjøret medlemmer som jobber i rederier som bruker overenskomstene for passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipet Gann.

Hvis det blir brudd i de samordnede forhandlingene og oppgjøret går til mekling, vil det bli varslet plassoppsigelse for alle medlemmer i alle forbund, også NSOF. Før meklingsfristen vil det bli varslet plassfratredeslse, det betyr at det vil bli gitt beskjed om hvilke medlemmer i hvile forbund som vil går til streik hvis Riksmekleren ikke får LO og NHO til enighet.

Les også: Tariffoppgjøret 2023: Slik bestemmes lønna di (LO)

SAMORDNET: Det forhandles felles for alle LO-forbund i mellomoppgjøret. Illustrasjon: LO

Tidsplanen for tariffoppgjøret

10. februar: Møte i regjeringens kontaktutvalg for inntekstoppgjørene

20. februar: Foreløpig rapport fra Teknisk beretningsutvalg- TBU

21. februar: LOs Representantskap la LOs strategi for oppgjøret, baser på innspillene fra forbundene.

27. mars: Forhandlingene starter

30. mars: Forhandlingsfrist

Nyttig om forhandling og streik