Skip to the content

Tariffoppgjøret oppsummert

Takk til alle som har vært i streik og til alle som har vært gode støttespillere for hverandre underveis

21.04.23

I fire dager streiket 60 medlemmer av NSOF sammen med 23 000 andre medlemmer i LOforbund. Dette er første gang NSOF har deltatt i en storstreik i LOs regi, og første gang på veldig lenge det har vært streik i forbindelse med et mellomoppgjør.  Streiken ble avsluttet kl. 0600 i dag morges. 

Godt samarbeid og høy beredskap 

NSOF hadde tett kontakt med de hovedtillitsvalgte i området både før mekling og etter at den nå avblåste streiken var et faktum. Seniorrådgiver Trond A. Dyb var også i direkte kontakt med mange av medlemmene om bord i skip som ble tatt ut i streik.

Underveis i konflikten hadde han daglige møter med de hovedtillitsvalgte som hadde streikende medlemmer.

Samtlige medlemmer som seiler på overenskomstene til NHO Sjøfart ble holdt oppdatert i e-post post både før meklingen startet og etter at streiken ble iverksatt, og vi holdt også kontakt med streikende på SMS: 

– Forhandlingsavdelingen etablerte også umiddelbart en vakttelefon. Det var nyttig for det var veldig mange henvendelser, særlig det første døgnet, sier Dyb.

Så langt det lot seg gjøre prioriterte rådgiverne dessuten besøk hos de streikende.

– Streikeviljen var stor og stemningen god, oppsummerer Dyb til ukesinfo samme dag som streiken ble avsluttet. 

Les også:

Mellomoppgjøret 2023: Om resultatet av streiken

Nyttig om forhandling og streik