Skip to the content

Resultatet av tarioffoppgjøret

Etter fire dager med streik, ble LO og NHO 20. april enige i mellomoppgjøret. 

27.04.2023

Avtalen som er forhandlet fram er generell og felles for alle LO-forbund som har tariffavtaler med NHO. Det vil derfor være ulikt hvordan tilleggene tas inn i de ulike tariffavtalene.

For NSOFs del blir det avtalte kronetillegget på 7,50 per time lagt til på de sentrale minstelønnssatsene i overenskomstene. Dette vil utgjøre at satsene økes med kr 1 219 kr per måned. Den samme kronesatsen legge på de lokale grunnhyresatsene. 

Her kan du lese mer om resultatet LO har forhandlet fram. Resultatet har en lavtlønnsprofil, noe som betyr at det er avtalt ekstra tillegg til lavtlønte, og også ekstra til grupper som ikke har lokal forhandlingsrett.  

For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfattert oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipene.  

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger var et hett tema under oppgjøret. Dette oppgjøret betyr at det er en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig, men det skal likevel føres lokale forhandlinger med rederiene innen september. Her gir det sentrale lønnsoppgjøret føringer, men det er også et viktig prinsipp for NSOF at de lokale forhandlingene føres med utgangspunkt i de fire kriterier; rederiets økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Det er de tillitsvalgte i rederiene som forhandler lokalt og disse er kurset i forhandlinger og regnskapsforståelse  før forhandlingene.

Rammen for oppgjøret er 5.2 %. Rammen beskriver samlet lønnsvekst, som er summen av lønnsglidning, overheng og lønnstillegg. Dette er begreper man må forstå for å kunne mene noe om lønnsoppgjøret.  Her kan du lese mer om glidning og overheng og hvilke forhold som påvirker lønnsveksten din

Her kan du lese et godt eksempel  som forklarer mekanismene og viser hvordan 2,50 kroner i timen ble 3,2 prosent lønnsøkning i mellomoppgjøret LO-NHO i 2019. 

Nyttig om forhandling og streik