Skip to the content

Mellomoppgjøret i stat og kommune 2023

Mellomoppgjøret for kommunene 2023 

Partene i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunesektoren ble enige 29. april.  Oppgjøret har en ramme på 5,4 prosent og en lavtlønnsprofil. NSOF er med i LO Kommune og dette oppgjøret omfatter derfor sjøfolk fra skyss-, ambulanse og fergesamband der kommunene er arbeidsgiver. Les mer om resultatet på LOs nettsider. 

Mellomoppgjøret for staten 2023 

Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget, det vil si konkurranseutsatt industri i privat sektor. 

  • Alle heltidsansatte får 31.000 kroner i generelt tillegg.
  • 15 prosent av lønnsoppgjøret fordeles lokalt. (0,85 % av lønnsmassen)

Dette lønnsoppgjøret gjelder for alle medlemmer i LOs forbund i staten. Tilleggene gis fra 1. mai. NSOF er med i LO Stat og medlemmer i blant annet forsvaret, Havforskningen og Kystverket er en del av dette oppgjøret.  Les mer om resultatet her.