Skip to the content

Streik fra 17. april kl 0600

Det er streik i mellomoppgjøret LO og NHO. 23 000 LO-medlemmer legger ned arbeidet mandag 17. april kl 0600. 

16.04.2023

Ca. 23 000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag kl. 06.00, herunder Norsk Sjøoffisersforbunds og Norsk Sjømannsforbund medlememr på ca. 30 fergesamband.  Les mer på lo.no
Medlemmer av NSOF på ca. 30 fergesamband er blant de 23 000 LO-medlemmene det er varslet streik for i første runde. Disse får løpende informasjon om hvordan de skal forholde seg fra forbundet via sin hovedtillitsvalgte. 

Les også: Brudd i forhandlingene

Les også: Mekling i mellomoppgjøret

Slik skal de som er omfattet forholde seg

Ved en arbeidsfratredelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer som er om bord skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold. Rederier kan nekte streikende som har gått fra borde adgang til skipet.

Kadetter omfattes ikke av kollektiv oppsigelse. Kadetter skal fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Arbeidsgiver skal så vidt mulig sørge for at opplæringen kan fortsette på vanlig måte.

Streikevakter
Under streiken er de streikende under arbeid for Norsk Sjøoffisersforbund og står til disposisjon for streikevakt ol. Streikevakter, vester etc organiseres av Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund i samarbeid med LO. Løpesedler til utdeling etc kommer også fra LO . Tillitsvalgte jobber sammen med forbundene for å organisere vaktlag/streikevakter, m.m.  Spørsmål kan rettes til 22 00 55 00 – tast 3 -  eller e-post tariff@nsof.no. Vakttelefon for streikende er bemannet fra 06:00 til 22:00 17. april og inntil videre.

Betaling under arbeidskonflikt

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende medlem streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund i henhold til styrevedtak om at bidraget blir utbetalt med inntil kr 1400,- per dag + tilsvarende for tapt opptjening av fritid i henhold til vedtekter og retningslinjer.  

Utbetalingene vil foretas i etterkant etter innlevert dokumentasjon i h t forbundets vedtekter § 8 –Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner. Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Meldemskap under konflikt

Alle medlemmer plikter å følge vedtaket om streik.  Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.

Utmeldinger aksepteres ikke under streik. Utmeldinger fra medlemmer fra LO-NHO-området mottatt uner konflikten blir effektuert når konflikten er over.

Disse er omfattet av streiken

Dette er et mellomoppgjør felles for alle LO-forbund som har avtaler med NHO. For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfatter oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipet Gann.  Det er i førsteuttaket tatt ut ca 23000 LO-medlemmer fra ca halvparten av LOs medlemsforbund.  

For Norsk Sjøoffisesforbund og Norsk Sjømannsforbund tas det fra ferge- og lokalfarten ut medlemmer per samband. Det presiseres at det er sambandene som er omfattet av konflikt, og i den utstrekning det ikke er de fartøy som er nevnt i denne oversikten som trafikkerer sambandene, vil det være det/de fartøy som er til erstatning for disse fartøyene som er omfattet av konflikten.

Troms fylke

 

Refsnes - Flesnes

M/F Hålogaland

Rute 2 Tromsø Harstad

Fjordronningen

Nordland fylke

 

Drag – Kjøpsvik

M/F Fannefjord

Bogenes – Lødingen, rute B

M/F Lødingen

Melbu- Fiskebøl

M/F Tysfjord

Levang – Nesna

M/F Trondenes

Herøysambandet B

Stjenerøy/Høgsfjord

Lurøysambandet B

M/S Lurøy

Trøndelag fylke

 

Hofles – Geisnes – Lund. M/S Olav duun

M/F Olav Duun

Trondheim - Brekstad, ( Trondheimsfjord 1)

M/S Trondheimsfjord 1

Brekstad - Valset M/S Vestrått

Rute B

Møre og Romsdal fylke

 

Halsa – Kanestrøm, Hjørundfjord

Rute B

Molde – Vestnes, M/S Karlsøyfjord

Rute B

Hareid -Sulesund 

Rute C

Seivika- Tømmervåg, M/S Grip

Rute B

Solevågen -Festøya

Rute C

Magerholm- Sykkylven, M/S Skopphorn

Rute B

Vestland fylke

 

Anda – Lote,M/S Eidfjord

Rute B

Oppedal – Lavik, M/S Amper

Rute B

Bergen  - Sogndal

MS Tyrving

Bergen-Selje-Bergen

MS FRØYA

Sandvikvåg - Halhjem

Rute 1000,   M/F Sannøy-M/F Færøy

Skjærsholmane -  Ranavik, M/S Hillefjord

Rute B

Gjermundshavn – Årsnes, M/S Sildafjord

Rute A

Buavåg -Langevåg, M/S Bømlafjord

Rute 1011

M/S Tranen

2080

M/S Fjordkatt

Rute 2090

Utne -Kvandal, M/S Utnefjord kommer fra verksted på søndag.

Rute 1001

Rogaland fylke

 

Mortavika - Arsvågen,M/S Raunefjord

Rute D

Hjelmeland-Nesvik-Ombo

M/S Hydra

Viken fylke

 

Moss – Horten

Rute D

Aker brygge - Nesoddtangen

Prinsen

Rute B20

Baronen

Rute B11 + B21

Baronessa

 

Dette bør du vite om streik 

Vet du hvordan du skal forholde deg når det er varslet streik, enten du er direkte eller indirekte berørt? Her finner du svar på de viktigste spørsmålene

 

Nyttig om forhandling og streik