Skip to the content

LO-NHO-oppgjøret: Brudd i forhandlingene

LO og NHO klarte ikke å bli enige i forhandlingene i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går derfor til mekling etter påske. 

30.03.2023

- To år på rad har flertallet av arbeidstakere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten deres. Når målet vårt er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen, kan vi ikke sitte stille og se på at den trenden skal fortsette i år, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter LO brøt forhandlingene med NHO.

Omfatter også NSOFs medlemmer

Dette er et mellomoppgjør og det forhandles felles for alle LO-forbund som har avtaler med NHO. For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfatter oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipet Gann. Hvis meklingen ikke fører frem, kan det bli varslet streik også for medlemmer av NSOF.

Dette skjer nå:

  • Når mekleren varsles om at det er brudd, sender LO/forbundene en kollektiv plassoppsigelse. Fordi dette er et samordnet oppgjør, gjelder denne alle medlemmer av alle forbund som er omfattet av forhandlingene.
  • Når arbeidsgiverne mottar plassoppsigelsen, sender de ofte et betinget permitteringsvarsel.
  • 14. april møtes partene hos meklingsmannen. 
  • Senest 4 dager før meklingsfristen må LO varsle hvilke arbeidstakere fra hvilke forbund som tas ut i streik hvis meklingen ikke fører fram. Dette kalles varsel om plassfratredelse. Først når dette sendes, vet vi om medlemmer av NSOF er med i det første streikevarselet eller ei.

Betinget permitteringsvarsel

Mange bedrifter velger å sende et betinget permitteringsvarsel til noen eller alle ansatte når fagforeningen har varslet plassoppsigelse. Får du et slikt permitteringsvarsel, betyr det ikke at du vil bli permittert. Varselet betyr at bedriften har sikret seg mulighet til å permittere deg og dine kolleger (både medlemmer og uorganiserte) på kort varsel hvis de kommer i en situasjon hvor de ikke kan holde dere i jobb fordi andre er i streik.

Viktige begreper

Det er mange begreper og prinsipper man bør sette seg inn i for å full ut forstå tariffoppgjøret. Lønnsglidning, overheng og etterslep er begreper du bør kjenne og som du kan lære mer om i vår begrepsforklaring

Les også: Tariffoppgjøret 2023: Slik bestemmes lønna di (LO)

SAMORDNET: Det forhandles felles for alle LO-forbund i mellomoppgjøret. Illustrasjon: LO

Tidsplanen for tariffoppgjøret

10. februar: Møte i regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene

20. februar: Foreløpig rapport fra Teknisk beregningsutvalg- TBU

21. februar: LOs Representantskap la LOs strategi for oppgjøret, baser på innspillene fra forbundene.

27. mars: Forhandlingene startet

30. mars: Brudd i forhandlingene.

14. april: Partene møtes hos meklingsmannen

Nyttig om forhandling og streik