Skip to the content

Innenriksoppgjøret 2023

Streiken er over

Takk til alle som har vært i streik, og til alle som har vært gode støttespillere for hverandre underveis.

I fire dager i april streiket 60 medlemmer av NSOF sammen med 23 000 andre medlemmer i LOforbund. Dette er første gang NSOF har deltatt i en storstreik i LOs regi, og første gang på veldig lenge det har vært streik i forbindelse med et mellomoppgjør.  

Aktuelt om innenriksoppgjøret

Dette betyr oppgjøret for deg

27.03.2022  Kronetillegget legges på minstelønnssatsene og lokale grunnhyresatser. 

Gjennomføring av streiken

21.04.23 Godt samarbeid og høy beredskap 

Om streik

Nyttig informasjon til deg som er direkte berørt av streiken

Viktige ord uttrykk i tariffoppgjøret

04.03.2022  Din lønnsøkning handler om mer enn framforhandlet tillegg. Lær deg hva glidning og overheng betyr. 

Nyttig om forhandling og streik