Skip to the content

3,84 prosent for medlemmer i stat og kommune

Partene i Stat og Kommune ble 24. mai enige om et oppgjør som innebærer en total ramme på 3,84 prosent. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. For medlemmer av NSOFs i stat og kommune gir årets hovedoppgjør et lønnsløft.

Nedsetter utvalg i kommunal sektor

Vi fikk gjennomslag for å nedsette et partssammensatt utvalg i kommunal sektor som skal vurdere stillingskoder, hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser og merknader på bakgrunn av krav til stillingene, arbeidstakernes kompetanse, endringer i utdanningsløp og nye utdanningskrav, samt arbeidsgivers behov. 

- Det er viktig å synliggjøre at de stillingskodene som brukes i dag ikke er dekkende, sier Martha Nordal i NSOF. Det medvirker til at våre medlemmers kompetanse ikke blir hensyntatt det kommunale lønnssystemet. Vi vil fortsette å arbeide for rettighetene til våre medlemmer frem mot neste hovedoppgjør og vil følge opp våre medlemmers interesser i dette utvalgsarbeidet, sier Nordal.

Nyttig om forhandling og streik